Mora - en av Sveriges tio bästa idrottskommuner

2 oktober 2009
Daniel Tynell Visa större bild
Daniell Tynell, 2009 års Vasaloppsvinnare går i mål. Och kranskullan plockar upp segerkransen som flög av vid målgången.

Den nionde bästa närmare bestämt, en plats som försvarats sedan fjolårets rankning. Och det är som vanligt Vasaloppet som lägger grunden till den framstående placeringen.

Inga träd får växa till himlen

Höstens två stora rankningar på näringslivets område har inte gett anledning till några jubelrop i kommunen. Först kom SVT:s Rapport med en undersökning om hur antalet företag utvecklats i Sverige under perioden 2007 till och med första kvartalet 2009. Helt enkelt skillnaden antalet nystartade företag och hur många  som av olika skäl försvunnit, alla data hämtade ur SCB:s register. Här hamnade Mora på plats 13 bland länets 15 kommuner och lämnade bara Rättvik och Leksand i kölvattnet.

Den 1 oktober var det så dags för "Årets företagarkommun" som utses av Företagarna och UC.  Här är det företagens tillväxt som mäts, inte företagsklimatet eller var företagen är störst eller lönsammast. Omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet samt antalet aktiebolag och deras kreditvärdighet jämförs med föregående år. 2008 jämfördes med 2007 och Moras placering i länet blev som nummer 14, den här gången med Älvdalen efter sig.  Orsa toppar i Dalarna och blev dessutom tia i landet. Att Mora rankades lågt beror i allt väsentligt på den stora andelen industriföretag riktade mot byggsektorn, branscher där man redan 2008 tvingades dra ner kapaciteten avsevärt. Orsa industrisektor är blygsam, däremot har tjänsteföretagen i allmänhet och Orsa-Grönklitt i synnerhet varit draglok.

Idrott - en paradgren i Mora

Men så kom en annan årlig rankning, den som gäller Sveriges bästa idrottskommun. Och ser man på, Mora behåller sin position som nia i landet.

Så här skriver Sport & Affärer i sin kommentar:

Behåller sin plats på listan. Har visat att ett strategiskt arbete med att utveckla Vasaloppsveckan nu mer än fördubblat TTO omsättningen i Mora. Har kontinuerligt investerat i Mora Skidstadion och längs spåret och samtidigt utvecklat antalet aktiviteter under vinterveckan och under andra delar av året. Den senaste mätningen (2009) visar att TTO* nu är 115M kronor, som konsumerats av 50 000 besökare och deltagare. I tillägg har ett stort antal deltagare varit på träningsläger vid andra tillfällen under året, vilket skapat ytterligare TTO* på 20M kronor i tillägg till de 12M kronor som arrangören fått in i sponsoravtal. Stark idrottskommun både inom lag och individidrotter.

* Samhällsekonomisk omsättning

Inga överraskningar i toppen

Som vanligt är det storstäderna som huserar där, dock inte i storleksordning. Göteborg är ohotad etta, följd av Stockholm och Malmö. Solna ligger på fjärde plats och den planerade Arenastaden har säkert sin betydelse för den placeringen

Så här ser listan ut:

 1.  Göteborg
 2.  Stockholm
 3.  Malmö
 4.  Solna
 5.  Östersund
 6.  Uppsala
 7.  Halmstad
 8.  Båstad
 9.  Mora
 10.  Åre
 11.  Karlstad
 12.  Jönköping

Runner up - Helsingborg.

 

Nytt för i år är en B-lista för små kommuner och den toppas av en annan Dalakommun, nämligen Leksand. Mora, Båstad och Åre är förvisso också små kommuner, men de anses ha lyckats så bra att en placering på A-listan är befogad. 

 

Sven-Erik Nilsson

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Faktorerna som används vid rankningen 

 • På vilket sätt kommunen använder idrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring och som argument för långsiktig företagsetablering och inflyttning.
 • Omfattningen och strukturen av de internationella och nationella idrottsevenemang som genomförts eller kommer att genomföras samt omfattningen av samhällsintäkterna och internationell och nationell media exponering.
 • Om kommunen har en tydlig och långsiktig evenemangsstrategi och om personella och ekonomiska resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att genomföra strategin. I vilken omfattning som kommunen utvärderar de allmänna samhällseffekterna och de specifika samhällsintäkterna av idrottsverksamheten.
 • Kommunbefolkningens allmänna hälsoläge.
 • Befintliga och planerade arenor för inom- och utomhusevenemang samt deras kapacitet; också hur tydliga miljöaspekter finns med som underlag för beslut om evenemang och arenor.
 • Tillgängliga utbildningar på högskole- och gymnasienivå som attraherar elitidrottare och möjliggör för elitidrottarna att stanna kvar och kombinera elitidrott och utbildning.
 • Omfattningen och inriktningen på kommunens ekonomiska och annat stöd till ansöknings- och genomförandeprocessen för större idrottsevenemang.
 • Omfattningen av elitidrottsverksamhet – både lag och individidrottare – i relation till kommunens storlek.
 • Omfattningen av kommunens stöd till ungdoms- och breddidrott inkluderande särskilda insatser inom integration.
 • Omfattningen av näringslivets stöd till evenemang och till elitidrottsverksamheten.
 • Infrastruktur, dvs. kommunikations och logistikkapacitet för större flöden av besökare och varor/tjänster.
 •  Kommunens hotell och restaurangkapacitet.
 • Stadens hälso- och miljöprofil.

 


 

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213