Mora klättrar på listan över Sveriges idrottskommuner

11 oktober 2010
Kontrollen i Risberg

Så här motiveras Moras sjätteplats:

Fortsätter konsekvent att utveckla varumärket Vasaloppet och investera i Skidstadion. Därför tar Mora tre steg upp på listan. Utgör listans första kommun som bygger sin utveckling på ett enda idrottsevenemang. Vasaloppskonceptet består idag av 12 olika tävlingar, genomförda under hela året och med över 50 000 deltagare. Skapar en turistekonomisk intäkt på upp mot 150 mkr per år. Mycket stark nationell och internationell mediaexponering. Stark elitidrottskommun – både lagmässigt och individuellt. Brett stöd till ungdomsidrotten. Årets ungdomskommun 2010.

 
I år är listan utökad till 25 kommuner. Det har skapat möjligheter att i större utsträckning få med kommuner som använder ett stort årligen återkommande Internationellt idrottsevenemang som verktyg för sin destinationsmarknadsföring. Möjligheter har också skapats för att ta med kommuner som har ett elitlag som betyder mycket för orten och för dess invånare.

Mora som arrangerar Vasaloppet kommer högst på listan (plats 6) av de kommuner som bygger på ett engångsevenemang. I denna kategori följer sedan Båstads tennisveckor (plats 10), Falsterbo Horse Show
(plats 17) och Marstrands Stena Match Cup Sweden (plats 20). På platserna 22 till 25, utan individuell rangordning, finns fyra av Sveriges främsta och mest traditionsbundna idrottslag som i princip är synonyma med sina kommuner; Degerfors (fotboll); Edsbyn/Ovanåker (bandy); Mjällby/Sölvesborg (fotboll) samt Åtvidaberg (fotboll).

Årets lista tar förutom kriterierna stor hänsyn till till tre specifika analyser; Riksidrottsförbundets analys av det ekonomiska stödet till ungdomsidrotten, Svenskt Näringslivs analys av företagsklimatet i Sveriges kommuner och tidningen Fokus analys om var det är bäst att bo utifrån bland annat ungdomars perspektiv.

Kriterier

Sverigelistan baseras på en samlad bedömning av nedanstående faktorer:

 • På vilket sätt som kommunen använder idrotten som verktyg för destinationsmarknadsföring och som argument för långsiktig företagsetablering och inflyttning
 • Befintliga och planerade arenor för inom- och utomhusevenemang samt deras kapacitet
 • Om kommunen har en tydlig och långsiktig evenemangsstrategi och om personella och ekonomiska resurser tillförts i tillräcklig omfattning för att genomföra strategin
 • Omfattningen och strukturen av de internationella och nationella idrottsevenemang som genom förts eller kommer att genomföras samt omfattningen av samhällsintäkterna och internationell och nationell media exponering
 • I vilken omfattning som kommunen utvärderar de allmänna samhällseffekterna och de specifika samhällsintäkterna av de viktigaste evenemangen
 • Omfattningen och inriktningen på kommunens stöd (ekonomiskt och annat) till ansöknings- och genomförandeprocessen för större idrottsevenemang
 • Omfattningen av näringslivets stöd till regionens elitidrott och evenemangsverksamhet
 • Omfattningen av kommunens elitidrottsverksamhet i relation till kommunens storlek
 • Omfattningen av kommunen stöd till ungdoms- spontan- och breddidrott inkluderande särskilda insatser inom integrationsområdet
 • Tillgängliga utbildningar på högskole- och gymnasienivå som dels attraherar aktiva medborgare och elitidrottare att flytta till kommunen och dels möjliggör för aktiva medborgare och elitidrottare att stanna kvar och kombinera utbildning och idrottsutövande
 • Kommunens infrastruktur, dvs. kommunikations och logistikkapacitet för större flöden av besökare och varor/tjänster
 • Kommunens hotell och restaurangkapacitet
 • Kommunens allmänna hälso- och miljöstatus/profil
 • Kommunbefolkningens idrottsintresse och aktivitetsgrad inom idrott och motion

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 oktober 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213