Mora kommun ser över åldersgränser och avgifter

24 februari 2015

Ung kvinna som simmar Visa större bild

Det finns olika definitioner för när man räknas som ungdom och när man räknas som vuxen och måste betala fullt pris för olika aktiviteter i kommunen. Detta ska nu ses över.

Ett medborgarförslag har lyft frågan kring åldersgränser för olika aktiviteter i Mora kommun. Personen som skrivit förslaget tycker det är orimligt att högstadie- och gymnasieelever ska betala mer än pensionärer för inträde i simhallen och att gymnasieelever måste betala fullt pris för att åka i skidspåren i Hemus.

För att få en mer enhetlig åldersuppdelning kommer kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över och ta fram ett nytt förslag med åldersindelningar som ska gälla hela kommunen.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213