Moras kommuns biblioteksplan revideras

12 december 2014

Mora kommuns biblioteksplan revideras 

Alla kommuner i Sverige ska enligt lag ha folkbibliotek och varje kommun ska också ha en särskild plan för sina bibliotek. Kulturnämnden konstaterar att den nuvarande biblioteksplanen är inaktuell då den bl a innehåller en nulägesbeskrivning från 2008. Den saknar även mätbara mål och ska därför revideras. En biblioteksplan beskriver kommunens ambition och mål för biblioteken. Den 1 januari tillträder den nya mandatperiodens kulturnämnd, som nu får ta fram och besluta om den utveckling man vill se för Moras bibliotek.

Carolinebild1
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 december 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213