Mycket beröm för Vasaloppets sommarvecka

4 november 2009
CykelVasan 2009

Vasaloppets satsning på en sommarvecka 2009, med mountainbikeloppet CykelVasan och löparstafetten VasaStafetten, gav mycket positiva gensvar från deltagarna. Det visar en färsk undersökning gjord av företaget Rubin Research & Consulting AB. Sammanfattningsvis kan konstateras att både CykelVasan och VasaStafetten får fantastiskt fina resultat avseende genomförandet av evenemanget. Särskilt tydligt blir det då de sätts i relation till Rubin Researchs databas som innehåller flera av de största evenemangen i Sverige den senaste 10-årsperioden.

Syftet med deltagarundersökningen, som genomförts via mejl och webb, har varit att mäta vad deltagarna till CykelVasan och VasaStafetten hade för inställning och synpunkter om genomförandet av evenemanget. Här nedan följer några av de intressantaste slutsatserna:

CykelVasan den 16 augusti 2009:

20 % av deltagarna bor i Dalarnas län, medan 80 % är inresta för att delta i evenemanget.
91 % av de inresta deltagarna övernattade i Dalarna i anslutning till sitt deltagande i CykelVasan. Det här innebär att ca 70 % av samtliga deltagare har övernattat som turister i regionen, vilket tillför konsumtion lokalt i regionen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att premiärupplagan av CykelVasan får fantastiskt fina resultat avseende genomförandet av evenemanget. Särskilt tydligt blir det då CykelVasans resultat sätts i relation till Rubin Researchs databas som innehåller flera av de största evenemangen i Sverige den senaste 10-årsperioden. I flera fall överträffar CykelVasans resultat genomsnittet för stora evenemang i Sverige. De delar som CykelVasan 2009 skiljer sig mest från index är känslomässig upplevelse samt sportslig kvalitet där CykelVasan vida överträffar index.

De delar där CykelVasan erhåller högst betyg är ditt helhetsintryck av evenemanget, arrangemang & organisation samt din känslomässiga upplevelse där man erhåller 4,6 på en femgradig skala, vilket är mycket starka resultat.

Intresset för cykling är stort i målgruppen, och sammanlagt alla deltagare ligger intresset på 4,4 på en femgradig skala. Vidare är 21 % medlemmar i en cykelklubb. Tre av fyra (76 %) deltagare har inte deltagit i något annat lopp under säsongen 2008/2009, utan har endast deltagit i CykelVasan.

Deltagarna har anmält sig av olika skäl, där de vanligaste orsakerna är evenemangets unikhet (62 %) och utmaningen (49 %) i att se om de klarade av det. 30 % svarar att vinterevenemanget håller så hög kvalitet att man ville se ifall CykelVasan var lika bra, medan 23 % uppger samhörighet (de följde med någon annan) som anledning för sitt deltagande. 14 % svarar evenemangets tillgänglighet och 10 % att de ville göra dubbeln, medan 3 % blev inbjudna via Vasaloppet och 7 % uppger annat skäl.

En övervägande majoritet avser att delta även i nästa års evenemang; 62 % svarar att det är ”mycket troligt” att de deltar även nästa år och 29 % svarar ”till viss del troligt”. 5 % uppger att ett deltagande nästa år ”inte är särskilt troligt”, medan endast 2 % svarar ”absolut inte troligt”.

VasaStafetten den 22 augusti 2009:

Enligt undersökningen skulle det ”genomsnittliga” laget bestå av ca 7 män och 3 kvinnor, och ha en genomsnittlig ålder på ca 36 år. Laget skulle vidare bestå av ca 5 personer från Dalarnas län, samt 2 personer från angränsande län, 1 person från 08-området, 1,5 personer från övriga Sverige och 0,5 från utlandet (Norge och Övriga Utlandet). Baserat på svaren i undersökningen deltog 37 % i ”företagslag”, medan 26 % hade satt samman ett ”lag med vänner & kompisar” och 19 % företrädde ett ”förenings-/klubblag”. 11 % deltog med ett ”släktlag” medan 7 % hade ett lag som troligen ”kombinerade övriga alternativ”.

Sammanfattningsvis kan konstateras att VasaStafetten 2009 – precis som CykelVasan – får fantastiskt fina resultat avseende genomförandet av evenemanget. Särskilt tydligt blir det då resultaten sätts i relation till Rubin Researchs databas som innehåller flera av de största evenemangen i Sverige den senaste 10-årsperioden.

Faktum är att i samtliga fall överstiger VasaStafettens resultat genomsnittet för stora evenemang i Sverige. De delar som VasaStafetten 2009 skiljer sig mest från index är känslomässig upplevelse samt sportslig kvalitet där VasaStafetten vida överträffar index.

De delar där VasaStafetten enskilt erhåller högst betyg är din känslomässiga upplevelse där man erhåller 4,7 på en femgradig skala, följt av ditt helhetsintryck av evenemanget som får 4,6. Detta är mycket starka resultat påpekar Rubin Reasearch & Consulting AB.

Deltagarna har anmält sig av olika skäl, där den vanligaste orsaken är samhörighet (56 %), dvs de har en vän eller familjemedlem som deltar i evenemanget och de deltar själva för att dela upplevelsen med sin vän/familj. 33 % menar att det var utmaningen i att se om de klarade av det som gjorde att de deltog, och 28 % svarar att tillgängligheten till evenemanget var viktigt för dem. 14 % säger att evenemangets unikhet var en viktig faktor för deras medverkan, medan 9 % svarar att vinterevenemanget håller så hög kvalitet att man ville se ifall VasaStafetten var lika bra. 4 % svarar att de ville göra dubbeln, medan 46 % uppger annat skäl för sitt deltagande.

En övervägande majoritet (74 %) har deltagit i evenemanget tidigare, men än mer intressant är att nära nog samtliga (97 %) lag hävdar att de skall delta även nästa år.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 november 2009.

Sök på webbplatsen

CykelVasan var en ny företeelse som startade i och med årets evenemang. Redan första året visar det stora deltagarantalet och intresset för evenemanget (nära 2.000 på startlinjen) att CykelVasan är ett av Sveriges största mountainbikelopp, med ambition att bli det största. Evenemanget, med dess koppling till Vasaloppet, har alla förutsättningar att bli en ”klassiker” inom sitt område. Längs den klassiska Vasaloppsleden går loppet där deltagaren kan välja mellan sträckor på 90, 45 eller 31 km.

 

VasaStafetten var den 19:e i ordningen. Årets evenemang lockade strax över 300 lag som sprang från Sälen till Mora i det klassiska Vasaloppsspåret. Varje lag omfattade 10 personer som delade på den 9 mil långa sträckan, varav den längsta etappen är 15,2 km och den kortaste 4,4 km. Lagen har att välja mellan tre olika klasser; Dam, Herr och Mixed (minst 3 damer).

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213