Nio av tio vill tillbaka till VasaloppsArenan

30 april 2010
Vasaloppet 2010

5000 av deltagarna i Vasaloppets Vintervecka 2010 har svarat på frågorna i den omfattande deltagarundersökning som företaget Rubin Research årligen genomför för Vasaloppets räkning. 88 % säger att det är mycket troligt eller till viss del troligt att de även ska delta nästa år, vilket ligger i paritet med fjolårets resultat.

Överträffar index

I jämförelse med Rubin Research databas visar resultaten att Vasaloppet i så gott som samtliga undersökta delar avsevärt överstiger genomsnittet för stora evenemang i Sverige. De delar som Vasaloppet 2010 skiljer sig mest från index är helhetsintryck, känslomässig upplevelse samt den sportsliga kvaliteten på tävlingen där Vasaloppet med bred marginal överträffar index.

37 % bestämde sig redan i samband med förra årets evenemang att de skulle delta även i år, medan 29 % bestämde sig någon gång i perioden 7-11 månader sedan och 17 % bestämde sig för ca 5-6 månader sedan. Sammantaget har ca 84 % bestämt sig för 5 månader sedan eller ännu tidigare.

Traditionens makt

De främsta anledningarna till att man deltar i Vasaloppets Vintervecka är tradition (35 %), samhörighet (27 %), kvalitet/utmaning (26 %) och unikhet (25 %) och En svensk klassiker (18 %). Män nämner tradition och kvalitet/utmaning som skäl till sitt deltagande i större utsträckning än kvinnor, medan kvinnor å andra sidan nämner samhörighet, unikhet och En svensk klassiker i större utsträckning än vad män gör.

Vad gäller träning och förberedelser visar det sig att denna snörika vinter hade den genomsnittlige deltagaren i Vasaloppets Vintervecka åkt ca  33 km skidåkning och tränat ca 2,6 timmars övrig träning varje vecka under den senaste tremånadersperioden inför deltagandet. (Deltagarna i Vasaloppet 90 km hade åkt ca 41 km skidåkning per vecka och deltagarna i TjejVasan ca 22 km.)

Medelbetyget på Vasaloppets Vinterveckas genomförande 2010 ligger i undersökningen på höga 4,5 av 5 möjliga. Vasaloppets Vintervecka erhåller, enligt Rubin Research, en serie starka resultat i undersökningen. Särskilt starka är resultaten avseende tidtagning & resultat (4,7) och service vid kontrollerna (4,6), men även information före loppet (4,3), klädutlämning (4,3) och startproceduren (4,1) är samtliga bra resultat.

Inte utan skönhetsfläckar

Vasaloppsarrangörerna använder sig självklart av undersökningens resultat i sitt arbete. De delar som inte är fullt lika bra i undersökningen är till exempel transportlogistiken som ska ses över inför 2011, och man jobbar på att skapa ännu bättre busslinjer och kommer också att informera om dem på ett bättre sätt. Även omklädning/dusch är saker som Vasaloppet nu arbetar med att förbättra inför 2011.

Mycket glädjande är alltså att nio av tio deltagare (88 %) säger att det är mycket troligt eller till viss del troligt att de även ska delta 2011.

Nästa stora arrangemang i VasaloppsArenan är Vasaloppets Sommarvecka i augusti, då CykelVasan (14/8), Vasastafetten (21/8) och StavgångsVasan (22/8) genomförs.


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 april 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213