”Nya Visit Dalarna” ska bli bäst i Skandinavien

2 december 2015

Nu tar turismbolagen Dalarna ett stort steg för att utveckla besöksnäringen i regionen ytterligare. Detta genom bildandet av ”Nya Visit Dalarna”, som blir ett gemensamt bolag för hela länet. Och Mora kommun kommer att medverka – det beslutade kommunfullmäktige på sitt novembermöte.

Dalarna är en av Sveriges mest framgångsrika besöksregioner och flera olika bolag i länet arbetar professionellt för att utveckla turismen, bland annat Siljan Turism. Och nu, för att bli ännu effektivare och utveckla turism- och besöksnäringen i Dalarna skapas ett gemensamt turistbolag. Ambitionen är att ”Nya Visit Dalarna” ska vara den ledande turismorganisationen i Skandinavien. Organisationen ska:

  • Säkerställa att besöksnäringen får de bästa förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas.
  • Utvecklas till den absolut bästa och mest framgångsrika formen för hur man ska jobba tillsammans för att öka turismen i Dalarna.
  • Vara den samordnande och ledande kraften för att uppnå de övergripande målsättningarna i visionen och strategin för besöksnäringen.

Moras kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget om en gemensam organisation för besöksnäringen i Dalarna, och tecknar 60 aktier för totalt 60 000 kronor. Kommunen kommer också att verka för att huvudkontoret lokaliseras i Ovansiljan.

– Det här är ett lysande initiativ. Redan idag är Dalarna en av Sveriges attraktivaste regioner, och med bildandet av ”Nya Visit Dalarna” får vi ett verktyg för att attrahera ännu fler besökare, säger Anna Hed, kommunalråd (C), kommunstyrelsens ordförande.

Så snart kommunerna i regionen har beslutat att ansluta sig till ”Nya Visit Dalarna” kommer organisationen att officiellt träda i kraft.

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213