Nya avgifter för hyra av kommunens idrottsanläggningar och lokaler

31 maj 2016

gympasal Visa större bild

Avgifterna för föreningar och privatpersoner som hyr kommunens idrottsanläggningar och lokaler har inte uppdaterats på många år. Nu föreslås en förändring av avgifterna.

I Mora kommun finns 13 gymnastiksalar, en danssal, en konstgräsplan, en naturgräsplan, en friidrottsanläggning, en ishall, två simhallar, en alpin skidanläggning, en ridanläggning och en skidstadion. De avgifter som Mora kommun tar ut av föreningar, företag och privatpersoner som utnyttjar dessa anläggningar har inte uppdaterats på många år.

Det förslag till förändringar av avgifter som nu presenteras innebär att Mora kommun skapar en mer enhetlig och rättvis struktur för de som hyr kommunens anläggningar och lokaler. Det som nu kommer att kallas föreningsavgift bygger på principen att timhyran för en lokal ska vara lika, oavsett om man hyr en ishall eller ett ridhus.

Dessutom gör man åldersindelningen enhetlig i kommunens alla anläggningar. För föreningar som har verksamhet för barn i olika åldrar görs heller inte längre prissättning olika för olika åldrar. 


Beslut om nya avgifter tas av kommunfullmäktige 20 juni och kommer att gälla från och med 1 juli i år.

 


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213