Owe Hållmarker får Mora kommuns kulturpris

9 oktober 2015

Mora kommun delar årligen ut ett kulturpris som är avsett att stödja och uppmuntra ett aktivt engagemang inom forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller för annan betydande kulturell insats i Mora kommun. Kulturpriset 2015 tilldelas Owe Hållmarker, mannen bakom succésidan Du vet att du är från Mora när. Detta beslutades under Kulturnämndens sammanträde idag.

Owe får priset för sin bilddokumentation av samtiden och för sitt arbete med att, via moderna kanaler, sprida kunskap om Moras kulturarv och kulturmiljöer, och därmed nå ny publik. Prissumman uppgår till 15 000 kr och delas ut vid Kommunfullmäktiges decembersammanträde.

owe hållmarker
Owe Hållmarker får kulturpriset 2015
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213