Positiva siffror för kulturen

26 april 2016

Fler besök på Mora kulturhus och bibliotek, ökad utlåning av böcker på biblioteket och fler elever på Kulturskolan. Första kvartalet visar på positiva siffror för Kulturnämnden.

sammankomst
Positiv trend med fler besök och fler utlån

Bibliotekets verksamhet har börjat året med positiva siffror. Antalet lån januari-mars har ökat, från 25 963 till 30 887 stycken, jämfört med samma period förra året. En bidragande orsak är den stora satsningen som gjorts på ett ökat samarbete med Mora högstadieskolor. Även bibliotekssamarbetet med Orsa och Älvdalen – Ovansiljans bibliotek – kan antas ha bidragit till ökningen.

Besöken till Mora kulturhus och bibliotek ökat med ca 4000 personer jämfört med samma period förra året. Det beror delvis på att kulturhuset har haft ett samarbete med Mora gymnasium kring en utställning om normer, vilken haft många besök.

Kulturskolan har under årets första tre månader haft fler elever än tidigare år.

Kulturförvaltningen håller budget och kulturverksamheten för den publika delen av verksamheten, såsom utställningar och program, följer plan.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213