Projekt Vasaloppsarenan i full gång

8 september 2010
Vandring VasaloppsArenan Visa större bild
Ny spångläggning görs numera bredare och blir därmed bekvämare att gå på.

Och det har verkligen hänt saker under det knappa halvår som gått. Det kunde deltagarna i Arenavandringen i slutet av augusti konstatera med egna ögon. Antalet förbättringar närmar sig i rask takt 100 och tempot visar ingen tendens att mattas.

EU stöttar ekonomiskt

Vandrare vid Smågan Visa större bild
Vid Smågan mötte vi vandrarna Lena
Skjervold och Thorbjörn Hansson från
Bollnäs. På väg mot Mångsbodarna.
Utvecklingen av VasaloppsArenan drivs i ett projekt där Vasaloppsföreningen Sälen-Mora och Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora deltar. Även EU finns med i bilden genom de två Leaderområdena Södra fjällen och Dalälvarna. Besparingsskogarna i Transtrand och Älvdalen ger också värdefulla bidrag till arbetena.

Mycket av det som gjorts och ska göras handlar om markarbeten av skilda slag. För Vasaloppets del behöver av naturliga skäl inga större åtgärder vidtas. Inte minst sedan reservatsbildningen 1994 har spårgatan ständigt förbättrats, något som  med automatik också kommit vandringsleden tillgodo. Vasaloppsleden invigdes 1991 och med den kom slogbodar och övernattningsstugor att bli ett vanligt inslag till glädje för alla vandrare. Vandrar gör man i stor utsträckning i spårgatan men på många ställen, särskilt under den första halvan, går den över blöta partier och omvägar har därför blivit en nödvändighet.

VasaloppsArenan Visa större bild
Här på myren har spåret förstärkts med grus och en trätrall på underlag av stockar.

Nya färdsätt ställer nya krav

De största förändringarna efter leden är en följd av cykelns intåg. CykelVasans premiärår 2009 hade ungefär 2 000 åkare anmält sig, en siffra som fördubblades i år och dessutom har alla förutsättningar att ytterligare stiga framöver. Men för att kunna ta sig fram på två hjul fungerar inte heller vandringsledens sträckning fullt ut. Att leda in cyklarna på allmän väg är inget lockande alternativ och därför måste åtgärderna vidtas i anslutning till leden.

- Till CykelVasan i år har vi brutit en ny väg mellan Smågan och Långhedsvägen, en sträcka på ungefär 1.2 kilometer, berättar projektledaren Anders Holmberg. Vägen var klar så sent som fem dagar innan årets lopp men den var dessvärre så blöt att vi tvingades lägga ut 130 lastpallar att åka på. 

Mellan Mångsbodarna och Tennäng har man dessutom på en sträcka av 4.5 kilometer kört ut 2 500 ton grus i Vasaloppsspåret.

VasaloppsArenan Visa större bild
Ingrid Andersson och Lilian Falk på väg mot Tennäng. Notera att en del av spårbredden anpassats för cykling.
 

Vad återstår då att göra?

- Vi jobbar hårt på att komma bort från alla vägkorsningar, i år var de elva stycken. Från Långhedsvägen till Skärloksvägen, ca en kilometer, skulle vi vilja dra ytterligare en ny väg men först måste vi prata med markägarna och få klartecken. Störst av dem är besparingsskogarn och därifrån har vi fått positiva besked. Att komma av vägen från Risberg till Tvåråbergsvägen vore en dröm, men det är osäkert om det går att genomföra. I så fall blir det en ny väg eller en hopbyggnad av befintliga och här rör det sig om ca 2 kilometer.

En annan viktig uppgift för projektet är att fastställa och genomföra enhetlig skyltning mellan Sälen och Mora. Eric Erlandsson från arbetsgruppen visade ett förslag på större och mindre skyltar för olika avsnitt. Ett mål är också att leden dessutom ska få "brun skyltning" och därmed anses vara av särskilt intresse för turister.

Det treåriga projektet är kostnadsberäknat till lika många miljoner, exklusive besparingsskogarnas insatser. Förutom att förbättra förhållanden för de olika arrangemangen hoppas man också att fler turister ska lockas till området.

VasaloppsArenan Visa större bild
Vasaloppsspåret är på många ställen täckt med ett lager bark. Som här, en liten bit väster om Tennäng.

Hoppas på lokala initiativ

- Arenan ska leva året runt, säger Jonas Bauer, VD för Vasaloppet. Men för att det ska fungera behövs lokala entreprenörer som kan serva besökarna. Vi måste också bli bättre på att paketera och här kan vi lära mycket av hur fjällen jobbar.

Tyvärr har serviceutbudet efter sträckan minskat på senare år. Affärerna i Evertsberg och Oxberg är nedlagda, vilket gör att vandrare och cyklister måste proviantera för hela sträckan. En annan brist är att bussförbindelserna i området är av det glesare slaget. Ännu så länge serveras dock mat i Evertsbergs bygdegård, men verksamhetens hänger på en skör tråd och framtiden är därför osäker. I bygdegården kan man också övernatta om man söker ett alternativ till stugorna efter leden.

Förhoppningen är att Projekt VasaloppsArenan i avslutat skicka ska locka besökare i en sådan omfattning att lokala entreprenörer kan starta små företag som erbjuder olika former av service mellan Sälen och Mora.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 september 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213