Så lockar vi utländska besökare till Dalarna

9 november 2012

Svag tillväxt kräver nytänkande

Svenskar i all ära, men det är gäster från andra länder som ska ge Dalarna den välbehövliga ökningen när nu stora investeringar i anläggningar planeras.

Det här var förutsättningarna för Up to Date, en konferensdag i Mora som lockade ett 30-tal personer från branschföretag i norra Dalarna. Bakom inbjudan stod Region Dalarna och Siljan Turism, två viktiga organisationer med ambitionen att stärka turismutbudet. Up to Date kommer därför att turnera runt till flera platser i länet, men innehållet blir exakt detsamma. Dagen efter var det för övrigt Rättviks tur att vara värdkommun.

- Dalarna är fortfarande Sveriges största besöksdestination efter de tre storstadsregionerna. Men tillväxten är tyvärr låg, konstaterade Elisabet Asp Christiansson, internationell försäljningschef på Region Dalarna.

Siljan
Siljan är en av de stora naturbegivenheterna i Dalarna. Här stävar M/S Gustaf Wasa ut från Mora med kurs på Rättvik.
 

Investeringsboom skärper kraven

Tillväxten behöver alltså öka, i synnerhet som 35 000 nya turistbäddar kan stå klara 2020 om alla investeringsplaner går i lås. Skulle så bli fallet ger det visserligen ungefär 2 200 nya jobb i näringen, men det är också fråga om 2.9 miljoner gästnätter som ska till för att fylla dessa bäddar. En utmaning så god som någon och frågan är naturligtvis: Var ska de nya gästerna hittas?

För att hitta svaret på den frågan startade den första juli i fjol ett treårigt internationaliseringsprojekt med målet att öka antalet utländska besökare. Fyra fokusområden har valts, med olika inriktning vad avser länder och besökarkategorier:

  • Outdoor - sommar
  • Outdoor - vinter
  • Kultur och tradition
  • Alpin skidåkning

Inom besöksnäringen är "produkter" och "paket/paketering" centrala begrepp i branschlingot. Produkterna, alltså de enskilda tjänster/varor som finns tillgängliga, paketeras ofta på olika sätt för att underlätta för besökaren. Och i viss mån möjligen för att styra mot utvalda produkter.

- Till Tyskland behövs nya paket och produkter, det finns det stor efterfrågan på, meddelade Elisabet Asp Christiansson.

Workshop gav nya idéer

Mot bakgrund av den bild som målades upp i inledningen av konferensen var det inte förvånande att den följande workshopen kom att handla just om paketering. Av nya paket, lämpliga i synnerhet för den tyska och holländska marknaden. Fyra sommarpaket per arbetsgrupp skulle tas fram; två till varje marknad, varav ett mer normalt paket och ett premiumpaket. Förutsättningen för de tyska paketen var att de skulle anpassas till ett medelålders par, medan paketet riktat mot den holländska marknaden avsåg en barnfamilj.

Varje grupp fick sedan vid dagens slut presentera ett av sina paket och "Wild Kids for the Family", "Wildlife in Paradise", "Top of Nature" är tre exempel som då lyftes fram. Efter presentationen lämnades alla paketförslag till Elisabet Asp Christiansson, som på så sätt förhoppningsvis fick många nya idéer för den kommande marknadsföringen. Ännu fler kan hon räkna med vartefter Up to Date fortsätter sin turné i Dalarna.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213