Siljan Turism ska ”industrialiseras”

29 juni 2009
Cecilia Österlind Visa större bild
Cecilia Österlind, VD Siljan Turism

Med 650 delägare, varav fyra kommuner i form av Mora, Orsa, Rättvik och Leksand, är Siljan Turism sedan länge en framgångsrik exponent för samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor. Det lockar ständigt besökande delegationer från andra delar av landet där planer finns på liknande upplägg.

Alltid på tå

Besöksnäringen anses höra framtiden till, men kampen om besökarna är hård. Även om Siljansområdet har en unik turistisk tradition är det i sig ingen garanti för fortsatta framg ångar. Ständig utveckling är ett måste och det är i det skenet som Cecilia Österlinds tal om industrialisering ska ses.

- Vi ska identifiera processer och rutiner i företaget och se till att de optimeras. Organisationen ska vara flexibel och snabbfotad för att kunna möta förändringar, något som i och för sig är lätt att säga men lite svårare att genomföra.

Ett område som ökat starkt det senaste året är affärsutveckling, där bland annat projekten har sin hemvist. Ett av dem är ”Naturturism” som startade under fjolåret och där syftet är att hjälpa till att skapa bokningsbara produkter inom vandring, ridning och cykel. Intresserade medlemsföretag erbjuds också att delta i grundkursen ”Naturens bästa”, en utbildning som stimulerat till nya affärsidéer som också realiserats.

Starkare tillsammans

Ett annat projekt är ”Visit Dalarna”. Som framgår av namnet täcker det hela länet och har följaktligen fler intressenter än bara Siljan Turism. Det drivs av samarbetsorganisationen Destination Dalarna som står inför en gigantisk utmaning det kommande decenniet. Då investeras nämligen tio miljarder kronor i länets besöksnäring, åtminstone enligt de planer som fanns innan finanskrisen slog till med full kraft.

Omräknat i antal nya bäddar blir siffran 35 000 och det i sin tur kräver ungefär 2.5 miljoner nya gäster under samma period.

- Och dem måste vi i allt väsentligt hitta utomlands. Den svenska marknaden räcker inte på långa vägar.

Hur det ska gå till är det meningen att ”Visit Dalarna” ska ta reda på. Projektet löper 2009-2012 och har kostnadsberäknats till 12.2 mkr. Finansierar gör Region Dalarna (50 %) och EU (50 %). Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Tillväxtverket deltar också men i mer perifera roller.

I teknikens framkant 

- En sak som vi ska genomföra är att ta fram en gemensam IT-plattform där alla aktörer kan ta emot bokningar on line, förklarar Cecilia Österlind. Ett problem i dag är att det saknas en plats där hela länets produktutbud finns samlat och det tänker vi råda bot på. För vi måste se till att det vi har att erbjuda också är lätt tillgängligt. Och idag bokar gästerna allt mer via Internet.

On line-bokningens fördelar har hon själv kunnat beskåda på nära håll. Sedan Siljan Turism införde denna tjänst har ökningen varit närmast explosionsartad. Det gångna året har den gått från att utgöra 10 % av alla bokningar till 60 %.
Samverkan med andra aktörer i Dalarna blir för övrigt en allt vanligare företeelse. Affärslandskapet har ändrats och sträcker sig numera också utanför Siljansregionen. Samverkansavtal skrivs och projekt genomförs allt oftare i grupperingar av skilda slag.

- Med vår strategiska handlingsplan ”Förnyelsekraft” och tillsammans med våra partners ska vi se till att Siljan också i framtiden är ett av de stora besöksmålen i Sverige.


Sven-Erik Nilsson

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 juni 2009.

Sök på webbplatsen

Aktiviteter/händelser 2008-2009

  • Ca 200 000 besök på turistbyråerna
  • Siljan Just Nu går ut i 350 000 ex (nu också som E-tidning)
  • Gästguiden 60 000 ex
  • "Siljan" - varje dag året runt
  • Samarbete med Ica Kuriren
  • Mässor: Holland, Norge, Sverige
  • Grundkurs "Naturens Bästa"
  • Informationsträffar (Siljan/Dalarna /Norden)

 

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213