Släktforskare medaljerad av Nordiska Museet

29 oktober 2010
Leif Mörkfors Visa större bild
Leif Mörkfors tar emot medaljen av Nordiska Museets ordförande Lars O Grönstedt.
Foto: Peter Segemark.

 

Leif Mörkfors har dokumenterat Venjan i en magnifik bok, betitlad "I kum frå Wenjad". Ett verk som i hög grad bidragit till utmärkelsen som han fått "för hembygdsvårdande gärning".

Så här motiverar Nordiska Museet sitt beslut:

Sigfrids Leif Mörkfors, Venjan/Malung/Järfälla, tilldelas medaljen för hembygdsvårdande gärning för att han under många år hängivet och outtröttligt arbetat med en bild- och dokumentationsdatabas som redovisar Venjans sockens släktförhållanden tillbaka till 1600-talets början, livet i byarna och emigrationen från socknen. Sigfrids Leif Mörkfors har utvecklat en användbar metod för att bättre tillgängliggöra släktforskningsmaterialet och knyter på detta sätt samman historien med nutiden.

Boken är ett praktverk på närmare tre kilo och gavs ut till Venjans 400-årsjubileum 2007. Ett tioårigt forskningsarbete låg bakom de 591 sidorna som förutom all text också innehåller ungefär 1 000 foton.

- Ändå är det bara en del av de ca 5 000 Venjansbilder som jag har i min dator, berättar han. Vid insamlingen har jag haft stor hjälp av Venjansborna, både de som bor i byn och de som flyttat till olika delar av landet.

Bok om Venjan Visa större bild
Praktverket "I kum frå Wenjad".

Att hans engagemang för byn är minst sagt djupt råder det självfallet ingen tvekan om. Men han är uppvuxen i Borlänge, bor i Jakobsberg där han jobbar som banktjänsteman. Kopplingen till Venjan är alltså inte den allra mest självklara vid en första anblick. Men den finns där. Hans mormor kom från Kroken och där var han sommarbarn som liten. På 1980-talet övertog han ett fritidshus vid Ålderviken och till Venjan kommer han ungefär var sjätte vecka och stannar några dagar. Dessutom tillbringar han somrarna här, fattas bara annat.

- Nu är mammas kusin min närmaste släkting här och där har jag bott i natt eftersom jag inte ville elda upp stugan, berättar han när vi träffas i Venjans gamla kommunalhus.

Redan som trettonåring hemma i Borlänge började han släktforska och kan idag, 47 år gammal, summera 34 år i branschen. En period då han också hållit kurser i ämnet och även ägnat sig åt bygdedokumentation o Stora Tuna.

- Min mormors bror stod mig nära och det var han som började och jag bara hakade på, berättar han. Efter att bara ha forskat på min egen släkt ändrade jag inriktning efter några år och koncentrerade mig på Venjan. Mitt mål har aldrig varit att komma så långt bakåt i tiden som möjligt, i stället har jag velat förstå miljön och tillvaron i bygden genom åren. Jag vill också knyta samman dåtid och nutid, för jag menar att man måste ha en bild av dåtiden för att förstå nutiden.

Många traditionsbärare har han träffat och kärleken till barndomens sommarby har växt sig allt starkare. I datorn växte all dokumentation av byn och 1997 på började han arbetet med det som skulle bli hans "magnum opus". Bokprojektet "I kum frå Wenjad" var minst sagt omfattande och planen var att det skulle ta tio år och utmynna i en bok lagom till Venjans 400-årsjubileum 2007.

Och så blev det. Men arbetet med boken gjorde att han kom att engageras allt mer i byns utvecklingsarbete. När den tidigare ordföranden i intresseföreningen blev sjuk för tre år sedan hamnade föreningen i ett besvärligt läge och lösningen blev då att Leif Mörkfors valdes till ordförande. En post som han fortfarande innehar.

- Men vi har fått sänka ambitionsnivån sedan Kenneth Eriksson gick bort. Han bodde i Venjan och jobbade ideellt på heltid i föreningen. Men vi är i alla fall på banan igen och fler och fler engagerar sig. Nu fokuserar vi främst på sommaraktiviteterna, där Sommarveckan är en given höjdpunkt. 

Hans arbete har numera kommit att ägnas åt dagens Venjan och bygdens utveckling. En samrådsgrupp med turismintressenter har bildats och för en tid sedan träffade man Siljan Turism, det bolag som marknadsför turismen i Mora, Orsa, Leksand och Rättvik.

- Jag har också pratat med kommunalrådet Peter Helander ett par timmar om frågor som berör oss här ute. Det är skolan och affären som är det viktigaste och beträffande skolan så har vi den nog säkrad åtminstone fem år till eftersom det fötts sju barn för ett par år sedan och i år blir det i alla fall tre.

 

Sven-Erik Nilsson

Leif Mörkfors Visa större bild
Foto.Peter Segemark.
 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 oktober 2010.

Sök på webbplatsen

Hembygdsvårdande gärning

Medaljen för hembygdsvårdande gärning delas ut till inom kulturminnesvården förtjänta personer. Medaljen har delats ut till landsantikvarier och till hembygdsvårdare, meddelare etc. Kan gälla personer som inom forskning eller dylikt nedlagt speciella förtjänster

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213