Snart startar ånglokomobilen

27 juli 2009
Ånglokomobil Visa större bild
En mäktig pjäs som renoverats för ca 470 000 kronor. Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseums ordförande Gösta Frost ses också på bilden. Under den gröna presenningen ligger axeln som ska gå från maskinen in i såghuset.

I början av juni kom den 90-åriga ånglokomobilen tillbaka efter en fyraårig vistelse i Torshälla. Där har den renoverats av fackmän och står nu redo att tas i drift i Siljansfors.

En viktig länk i kedjan

Hittills har museets samlingar varit inriktade mot avverkning och virkestransport från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet. Förädlingen av skogsråvaran har däremot inte kunnat demonstreras. Visserligen finns det gamla sågverket från Bröderna Hedins sågverk i Östra Tandö, Lima på plats sedan 2002, med tidsenliga maskiner från början av 1900-tal. Men själva kraftkällan har saknats och det är här som ånglokomobilen kommer in i bilden.

Den är tillverkad av Munktell i Eskilstuna och levererar 60 hk. Modellen heter KC och är den största hjulställda som lämnat fabriken. I dag är det här exemplaret det enda kvarvarande som är i någorlunda gott skick, faktum är att den svartglänsande pjäsen förefaller att åtminstone exteriört vara i nyskick.

För att skydda maskinen kommer den att få ett tak och inom kort ska den alltså startas igen.

Detaljer återstår att ordna

- Det kommer hit ett par gubbar från Lima om några dagar, berättar Gösta Frost, ordförande i stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum. Då ska vi börja med att provköra den och när vi ser att den fungerar sätter vi på remmarna och axeln.

Skogstraktor Visa större bild
Skogstraktor modell Ä från en annan del
aav museet.
En del arbeten måste också göras inne i såghuset innan det kan bli tala om att såga och hyvla de första stockarna. Där inne finns bland annat klingsåg, kantverk och hyvel med tillbehör men allt är ännu inte färdigmonterat. Det ska männen från Lima göra, för de var med i slutet av sågverksepoken i Östra Tandö och kan maskinparken utan och innan. Några lokala förmågor i Mora måste också läras upp så att de kan sköta ånglokomobilen i framtiden.

När sågverket väl är i funktion kan Siljansfors Skogsmuseum på ett utmärkt sätt illustrera hur ett litet s��gverk kunde se ut för 50-100 år sedan. Till det kommer tjärdal, kolmila, verktyg och allehanda kringutrustning som också exponeras i anläggningen. Den ger besökaren en intressant inblick i dåtidens skogsindustri och hos många i den äldre generationen väcks säkert minnen till liv.

 

Sven-Erik Nilsson

Såghus Visa större bild
Interiör från såghuset. I golvet (i förgrunden) syns remskivorna som drivs direkt av ångmaskinen. Via remmar fördelas sedan kraften till de olika maskinerna.
  

 

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 juli 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213