Sollerö hembygdsförening och Ryssa ekumeniska förening får kulturstöd

12 december 2014

Sollerö hembygdsförening och Ryssa ekumeniska förening får kulturstöd

Sollerö hembygdsförening får 10 000 kronor från Kulturnämndens stöd för särskilda insatser inom kulturarvsområdet för 2015 års jubileumsutgåva av boken Sool-Öen. Årsboken Sool-Öen produceras av Sollerö hembygdsförening och behandlar Solleröns historia, nutid, kulturliv och kulturarv. Jubileumsutgåvan bidrar till att synliggöra Solleröns unika kulturarv, och därför beviljas utgåvan stöd. 

Ryssa ekumeniska förening tilldelas ett arrangörsstöd på 15 000 kronor för genomförandet av ett antal kulturella aktiviteter under år 2015. Ryssa ekumeniska förening arrangerar aktiviteter för allmänheten i Ryssa kapell – ett kapell föreningen äger, driver och upprustar. Under 2015 planerar föreningen att bland annat utveckla samarbetet med unga konstnärer, ge föreläsningar, visa fotoutställningar, arrangera konserter m.m. Föreningen beviljas stödet eftersom arrangemangen bidrar till att öka mångfalden av kulturyttringar utanför Mora centrum.

Carolinebild2
Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 december 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213