Statistik för fortsatt utveckling

3 maj 2010
Registeringsplats
Ett av de ställen man kan registera
sig är Vasaloppsspåret vid
Prästholmens IP.

Varför har ni skaffat sådana system, räcker det inte med knapp på kläderna för att visa att man betalt spåravgiften? 

Den frågan har fritidschefen Lasse Ericsson fått några gånger det senaste året. Och det finns naturligtvis ett svar.

Systemen installerades i samband med införandet av skidspårsavgifterna i Hemus där en så kallad gentry också installerades, en båge som de kortförsedda åkarna förhoppningsvis skulle passera igenom för registrering på sin väg ut i spåren. Där ute finns ytterligare fyra registreringspunkter, men av en annan sort som kräver att man håller upp kortet framför en stolpe med inbyggd läsare. Den som vill använda sig av värmestuga, vallabod och omklädningsrum har däremot inget val, kortet måste användas eftersom det också fungerar som nyckel.

Skidspårsavgifterna blev en omdiskuterad innovation i Mora och det gjorde att man från ledningshåll beslöt att flytta gentryn. Till Gopshusbacken, där den sedan dess stått omedelbart framför liftstationen så att alla åkare passerar igenom. Precis som vid alla större alpina anläggningar. I Gopshus blir med andra ord registreringen hundraprocentig och så är också fallet i simhallen.

Ofullständigt i skidstadion

- I Hemus har vi däremot ett stort mörkertal, medger Lasse Ericsson. Tanken var att vi skulle ha ett system som registrerar både in- och utfart men så blev det inte. Nu finns istället en stolpe som kan läsa av kortet om man håller det framför läsaren. Tyvärr är det många kortinnehavare som inte gör det och därför blir statistiken ofullständig.

En titt på statistiken från Gopshusbacken ger en rakt motsatt bild. Där kan man följa åkandet timme för timme, korttyp för korttyp, om man så vill.
 Och det skulle vara ytterst värdefullt att kunna göra även i Hemus.

- Att få veta hur många som åker de olika spåren och vid vilka tidpunkter skulle ge oss mycket bättre möjligheter att optimera våra resurser. När ska vi preparera och var, helt enkelt. Om det nu inte snöat förstås, då måste vi självfallet preparera alla spår.

Ständig förbättring

Efter säsongen kommer man att gå igenom den statistik som finns för att se vilka slutsatser som kan dras och vilka förbättringar som kan och bör göras. Redan nu står klart att det vore en stor fördel om kortläsarna är av ungefär samma typ som Vasaloppets chipsavläsare så att registreringen kan ske automatiskt när åkaren passerar.

- Framöver ska vi också utveckla korttjänsterna så att fler aktiviteter kan samlas på varje innehavares kort.

En fråga som många ställer är hur mycket skidspårsavgifterna inbringat under premiärsäsongen. Svaret är ca 350 000 kronor. Och den nyss avkunnade domen i Förvaltningsrätten klargjorde att kommunen kan fortsätta att utveckla skidåkningen i Hemusområdets elbelysta spår även i fortsättningen. 

Se statistikexempel från Gopshusbacken (Avser hela säsongen 2009-2010, fördelat på dagens olika timmar)

 

Sven-Erik Nilsson

 

   

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213