Mora - Sveriges femte bästa idrottskommun

3 oktober 2011

Bättre för varje år

Från en niondeplats 2009, via sjätteplatsen i fjol, blev årets placering alltså snäppet bättre. Och Mora fick dessutom "Årets hederspris".

Det har alltså bara gått uppåt sedan tidningen Sport & Affärer för sex år sedan började ranka Sveriges främsta idrottskommuner. Frågan är nu om det går att komma så mycket högre. Eller vad sägs om listan i år, där Stockholm toppar, före Malmö, Göteborg och Solna? Rikets tre största städer och därefter Solna som snart har nationalarenan klar, tagit över bandyfinalen och dessutom har ett av landets bästa företagsklimat.

Moras placering motiveras så här:

"Bygger på ett  event - Vasaloppskonceptet. Bäst i Sverige på att utveckla ett koncept från 50 000 deltagare under vinterveckan till upp mot 20 000 deltagare på sommarveckan. Total TTO överstiger 200M kronor. Mora har en stark elitidrottsskultur, både i lag och individuella idrotter; främst ishockey, innebandy och skidor. I förhållande till folkmängden stark mästerskapsvinnare. Medelplaceringar vad gäller företagsklimat, boendeattraktion, tillgång till friluftsaktiviteter samt nivån på ohälsotalen."

Många faktorer bedöms

Vid bedömningen av idrottskommunerna är det som synes inte bara rena idrottsmeriter som vägs in i bilden. Företagsklimat, boendeattraktion, tillgång till friluftsaktiviteter och befolkningens hälsosituation tas också med i bedömningen. Underlaget för dessa delar hämtas från officiell statistik och olika analyser genomförda av Svenskt Näringsliv, tidningen Fokus, SKL och Naturvårdsverket, Försäkringskassan, Riksidrottsförbundet och Sponsors- och Eventföreningen.

TjejVasan 2007 Visa större bild

I fallet Mora står det alldeles klart att det är idrotten som ligger bakom den förnämliga placeringen. Och då är det i första hand Vasaloppsorganisationen som vi har att tacka, det framgår med all önskvärd tydlighet av motiveringen. Att event kan lyfta små kommuner visas också klart genom att Vellinge tagit en niondeplats tack vare Falsterbo Horse Show. Och Båstad ligger bara tre platser sämre och i motiveringen där så lyfts tennisturneringen Swedish Open fram med allt vad den medför ifråga om kringaktiviteter.

Kriterier som också har betydelse

Förutom de objektiva faktorerna finns också ett antal subjektiva faktorer med i bedömningen. De är inte få och visar dessutom att kommunens agerande också tillmäts betydelse:

 • På vilket sätt som kommunen använder idrott som verktyg i destinationsmarknadsföring
 • Befintliga och planerade arenor för inom- och utomhusaktiviteter
 • Evenemangsstrategi och resurser för genomförande
 • Genomförda och planerade större idrottsevent
 • Utvärderingar av eventens samhällseffekter
 • Kommunalt breddidrottsstöd
 • Kommunens infrastruktur och logistikkapacitet
 • Kommunens hotell- och restaurangutbud
 • Tillgång till utbildning och forskning som attraherar aktiva medborgare och idrottare till kommunen
 • Kommunalt stöd till arenor, elitverksamhet och större event
 • Kommunalt stöd till föreningar av olika slag
 • Antalet aktiva idrottsklubbar i kommunen
 • Antalet elitidrottsklubbar i kommunen
 • Antalet SM-medaljer under senaste säsongen
 • Antalet elitidrottare i kommunen

Att Mora utsetts till "Årets hederspristagare" motiverar Sport & Affärer på följande sätt:

"För sitt konkreta sätt att utveckla en söndagstävling för några tusen motionärer till ett evenemang som idag består två veckors tävlande och motion för nästan 70 000 personer."

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213