Sveriges tionde främsta idrottskommun

8 oktober 2013
Öppet Spår 2013 Visa större bild

Den blev resultatet för Mora när tidningen Sport & Affärer gjorde sin årliga rankning och därmed är Mora också bäst i Dalarna. Men skuggas av Falun på plats 11…

Några rejäla omkastningar kan noteras jämfört med fjolåret. Så har till exempel Växjö gått från plats sex  till förstaplatsen och Karlstad har ryckt upp sig från sin femtondeplats i fjol till att nu ligga som nummer fyra. Åt andra hållet har det gått för Solna som toppade 2012 och nu har halkat ned till plats 9. Även Mora har tagit några kliv bakåt men ligger ändå bland de tio i topp.

Kommun 2013 2012
Växjö 1 6
Stockholm 2 2
Göteborg 3 3
Karlstad 4 15
Linköping 5 9
Uppsala 6 5
Malmö 7 4
Halmstad 8 10
Solna 9 1
Mora 10 7
Falun 11 11


Så här motiveras Moras placering: 

Sveriges utan tvekan starkaste ”en-events-kommun” – Vasaloppets aktiviteter under vinter- och sommarsäsongen. Mora utgör ett av de bästa exemplen där från början en skidtävling på en söndag i mars har utvecklats till ett året-runtevent med över 80 000 deltagare och numera genomförd i femton olika delevent. Det nya eventet UltraVasan fulltecknades på 29 minuter, CykelVasans 12 000 platser fulltecknades på något mer än tre minuter. Den turistekonomiska omsättningen ligger på ca 200 mkr per år. Moras breddidrottsstöd är under genomsnittet. Elitverksamheten bedrivs – förutom skididrotter – i ishockey, innebandy och fotboll. Kommunen har avtal med Vasaloppet, Mora IK och Kais Mora. Har låga ohälsotal. Trea på eventlistan.

Vid sidan av huvudlistan ovan redovisas i år tre nya kategorier:

1. Breddstöd till ungdomsidrott
2. Elitframgångar
3. Framgångar med att värva och genomföra större nationella och internationella idrottsevent.

I den sistnämnda toppar – föga förvånande – Stockholm och Göteborg. Men på tredjeplats hamnar Mora och det är naturligtvis Vasaloppets enorma utveckling till att locka 80 000 deltagare både vinter och sommar som ligger till grund för placeringen.

- Vi är självklart stolta över vår placering. Ingen kommun som ligger före oss i rankningen är ju mindre än Mora, säger kommundirektör Peter Karlsson. Idrotten är oerhört betydelsefull för orten, här utgår ofta tideräkningen från ”före eller efter Vasaloppet”. Att deltagarantalet ökat så kraftigt och att man produktutvecklat med nya lopp, till exempel UltraVasan som kommer 2014, betyder självklart mycket för besöksnäringen i Mora. I övrigt kan jag nämna att vi i år har utformat nya regler för föreningsbidrag i samråd med föreningslivet och de kommer att börja gälla från 2014. Vi planerar också att inrätta en ”föreningslots” och ett särskilt föreningsråd för att underlätta föreningarnas kontakter med kommunen.

Länk till Sport & Affärer

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 oktober 2013.

Sök på webbplatsen

Här är kriterierna för Sport &
Affärers ranking Sveriges främsta
idrottskommuner 2013:
• Ett tydligt idrottspolitiskt program som
är lätt att följa av kommuninvånarna
• Hur idrotten används som verktyg för
destinationsmarknadsföring
• Evenemangsstrategi och resurser för
genomförande
• Genomförda och planerade större nationella
och internationella idrottsevent
• Utvärderingar av eventens samhällseffekter
• Befintliga och planerade arenor för
inom och utomhusaktiviteter för allmänhet,
bredd och elit och för varumärkesförstärkning
• Tillgång till utbildning och forskning
som attraherar aktiva medborgare och
idrottare till kommunen och skapar varumärkesförstärkning
• Det lokala näringslivets samarbete
med idrotten och övrig samverkansbenägenhet
inom kommunen
• Kommunalt stöd till elitverksamhet
• Antalet elitidrottare, elitidrottsklubbar
och deras framgångar i relation till folkmängd
inklusive handikappidrotten
• Kommunalt breddidrottsstöd till ungdomsidrotten,
handikappidrotten, motionsidrott,
spontanidrott och pensionärsaktiviteter
• Antalet aktiva idrottsklubbar i kommunen
• Integrationsfrämjande åtgärder i kommunens
idrottspolitik
• Jämställdhetsfrämjande åtgärder i
kommunens idrottspolitik
• Gymnastikens och idrottens plats i
kommunens skolor
• Kommunens infrastruktur och logistikkapacitet
• Kommunens hotell- och restaurangutbud
ANDRA ANALYSER SOM VI
TAGIT HÄNSYN TILL:
• Svenskt Näringslivs analys av kommunernas
företagsklimat
• Tidningen Fokus analys om var det är
bäst att bo i Sverige
• Naturvårdsverkets och SKL:s analys
om kommunernas framtidsplaner, information
och omfattning av allmänna friluftsaktiviteter
• Försäkringskassans analys av kommunernas
ohälsotal
• Riksidrottsförbundets analys av kommunernas
ekonomiska och annat stöd
till ungdomsidrotten
• Analyser som visar på de större evenemangens
medieexponering
• SCB:s statistik över kommunernas befolkningsutveckling

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213