Upprustningen av ishallen behandlas av kommunstyrelsen

26 maj 2017

Mora kommun har tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för ishallen. Enligt förslaget ska kommunen investera 6,9 miljoner i förbättringar av hallen, medan klubben Mora IK ska står för 2,5 miljoner. Förslaget ska närmast behandlas av kommunstyrelsen den 30 maj och senare av kommunfullmäktige.

Efter att Mora IK har tagit steget upp till Svenska Hockeyligan (SHL) har nya krav ställts på ishallen. Både SHL och Svenska Ishockeyförbundet har inspekterat Mora ishall och pekat på en rad punkter som måste åtgärdas för att kraven ska uppfyllas för att få spela i SHL. Det handlar både om säkerhet, publikmiljö och kommunikation inne i hallen.

Totalt omfattar åtgärdsprogrammet 43 punkter och beräknas kosta 9,4 miljoner, varav kommunens del blir 6,9 miljoner och klubbens 2,5 miljoner. En del av åtgärderna hade varit nödvändiga att utföra, oavsett om Mora IK spelat i SHL eller inte.

Eftersom kommunen äger hallen och klubben hyr den, blir anpassningarna ett delat ansvar. Fördelningen är helt enligt det hyresavtal som kommunen och klubben har idag. Efter att upprustningarna har genomförts, kommer Mora IK:s hyra att höjas på ett sätt som svarar mot de investeringar som kommunen gör.

Kommunen ska enligt förslaget bland annat investera i förbättrade och säkrare ståplatser, ledningshytt, spelartunnlar, bättre säkerhet vid avbytarbänkarna och renovering av omklädningsrum.

Klubben ska bland annat åta sig att installera kameraövervakning, förbättra kommunikationen i hallen, byta ut den så kallade mediakuben som hänger ovanför isen och renovera gymmet.

Det blir kommunfullmäktige som slutligen beslutar i frågan den 19 juni, efter att kommunstyrelsen behandlat förslaget den 30 maj.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213