Vårsalong 14/3 - 15/4

18 mars 2015

Årets jury, Aje Thåli, hämtar inspiration från Graffitins värld och bjuder in publiken att aktivt delta i salongens utformning och att fortsätta förändra Vårsalongens hängning under hela utställningsperioden. Som publik kan du även rösta på din favorit! Välkomna till Mora kulturhus!     

Kaos liten Visa större bild
 

Vårsalongen på Mora kulturhus är en plattform som vill utmana, engagera, diskutera, ställa frågor och ge nya infallsvinklar. Vårsalongen är öppen för amatörer och professionella utövare med anknytning till Siljansregionen.

För nionde året i rad arbetar Mora kulturhus med enmannajury och ett tema. Genom det här greppet tillför varje tema och varje jury någonting nytt till salongens utveckling utan att det för den sakens skull behöver vara normgivande. Det finns inga fasta sanningar. Det finns mer eller mindre angelägna frågor och olika åsikter, vilket speglas i juryns olika val genom åren - ingen Vårsalong har varit den andra lik. Det här greppet gör också att alla involverade utmanas: deltagare som tar sig an temat och skapar utifrån det, juryn som möter ny mark och med sin bakgrund, sitt sätt att se utformar salongen utifrån de verk som hon eller han finner intressanta. Varje Vårsalong blir ett verk i sig. På så vis utmanas inte bara alla inblandade utan även salongsbegreppet som sådant. 

Inför Vårsalongen 2015 bjöd Mora kulturhus in utövare att tolka ämnet KAOS fritt och att gestalta det i tre verk. Tekniken kunde sträcka sig från runstensristningar till foto- och videoverk och arbetena skulle skapas efter 1 jan 2015. Tjugotvå personer har antagit utmaningen och lämnat in sina arbeten till utställningen.

Årets jury, Aje Thåli är bildkonstnär och pedagog, bosatt i Falun. Han har arbetat bl a som producent för utställningen Dalarnas graffitihistoria på Dalarnas museum http://www.dt.se/noje/dalagraffiti-flyttar-in-pa-museet  I grunden är han grafisk formgivare utbildad vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Idag är han är en av de drivande krafterna i ”Graffiti Dalarna”.  http://www.graffitidalarna.se/om-oss/

Konceptet 2015 hämtar inspiration från Graffitins värld, dess inbyggda demokratiska drag som gör att förr eller senare kommer de flesta till tals, alla får lägga sig i, och emellanåt samsas - processerna genomgår mer eller mindre kaotiska tillstånd. Aje Thåli har valt att ställa ut samtliga 66 inlämnade verk och bjuder in publiken att aktivt delta i salongens utformning och att fortsätta förändra Vårsalongens hängning under hela utställningsperioden. I praktiken betyder det att på vernissagen får du som besökare en skyddshandske och ett verk i handen. Du placerar ut verket själv på någon av de många uppsatta listerna i rummet, där du tycker att den gör sig bäst. Genom vernissagepublikens deltagande börjar utställningen ta form, verken börjar påverka och påverkas av varandra, mer eller mindre kaotiska tillstånd uppstår.

Publiken har sedan möjlighet att fortsätta lägga sig i – skapa nya tillstånd, byta plats på verken - skapa ur Kaos eller skapa just Kaos. Och som besökare är du välkommen att rösta på ditt favoritverk i utställningen tom 15/4.

DELTAGARLISTA  Stort tack till samtliga som har bidragit med sina arbeten!

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 mars 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213