Valet 2022

Den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som är väljare är knuten till ett geografiskt område, ett valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr till vilket valdistrikt du tillhör. I varje valdistrikt finns en vallokal som är öppen på valdagen den 11 september mellan 08.00 - 20.00. På ditt röstkort kan du se i vilken vallokal du kan rösta.