Hot riktat mot förskola i Mora

Publicerad: 18 januari 2023

Vid lunchtid på onsdagen riktades ett anonymt hot via telefon mot Canada förskola i Mora. Polis anlände snabbt till förskolan och bedömde att det inte fanns någon fara för säkerheten.

Mora kommuns logotyp

Mora kommun informerar om ett hot mot en förskola i Mora.

Vårdnadshavare informerades kort efter händelsen, verksamheten bedrevs inomhus under eftermiddagen med låsta ytterdörrar. Läget har varit lugnt i förskolans barngrupper och extra personalresurser har funnits på plats. Polisen valde att stanna kvar för att skapa extra trygghet, men lämnade förskolan senare under eftermiddagen. De kommer ha extra närvaro i området den närmsta tiden. 

Förskolan kommer hålla öppet som vanligt under torsdagen, men verksamheten kommer fortsatt bedrivas inomhus med låsta ytterdörrar. 

– Vårt fokus är nu på hur verksamheten kan bedrivas på ett så tryggt sätt som möjligt. Vi kommer naturligtvis utvärdera hur händelsen hanterats tillsammans med personal, vårdnadshavare och rektor. Men min uppfattning är att situationen har hanterats väldigt bra och tryggt av alla involverade, säger Inga-Lena Spansk, skolchef, för- och grundskoleförvaltningen.

Texten kan komma att uppdateras.

Senast uppdaterad: 18 januari 2023