Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-09-06

Nedtas: 2019-09-27

Sammanträdesdatum: 2019-09-05

Senast uppdaterad: 6 september 2019