Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2020-01-15

Nedtas: 2020-02-05

Sammanträdesdatum: 2020-01-15

Senast uppdaterad: 15 januari 2020