Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Antagen, detaljplan för del av Nusnäs 173:1 m.fl. vid Rismoren

Anslås: 2020-06-22

Nedtas: 2020-07-13

Sammanträdesdatum:

Senast uppdaterad: 22 juni 2020