Tillkännagivanden av justerade protokoll

Anslås: 2019-01-30

Nedtas: 2019-02-20

Sammanträdesdatum: 2019-01-15

Senast uppdaterad: 30 januari 2019