Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.
Torsdag 16 maj
Klockan 19.00 – 21.30
Färnäs bystuga
Föreläsning, kurs

Hur kan vi få elen att räcka till?

År 2040 har Riksdagen beslutat att Sverige ska ha 100 procent
förnybar el. För att nå det målet måste vi bland annat öka vindkraftsproduktionen. Länsstyrelsen i Dalarnas län bjuder därför in länets aktörer för att kartlägga och diskutera hur en hållbar vindkraftsproduktion i Dalarna kan se ut.

Dialogmötet är en del i projektet ”Hållbar vindkraft i Dalarna” där aktörer som berörs av vindkraftsutbyggnaden inbjuds att diskutera vindkraftens utveckling i länet och att ta fram underlag för att vindkraften byggs på rätt plats.

Vindkraftsutbyggnaden medför alltid ett intrång som påverkar natur, djur och människan! Detta skapar diskussion, irritation och ibland konflikter mellan intressenterna. Länsstyrelsen vill genom projektet öka samsyn kring nyetablering av vindkraft, diskutera utmaningarna och ta fram förslag och underlag för att kunna hantera målkonflikter.

Mötet är det första av flera dialogmöten där vi vill diskuterar en hållbar energiproduktion med dig.

Anmälan

Att delta är kostnadsfritt, men anmälan ska ha inkommit till Länsstyrelsen Dalarna senast den 15 maj.

Datum: 16 maj
Tid: 19:00 - 21.30
Plats: Färnäs bystuga

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information
Datum: Torsdag 16 maj
Tid: 19.00 - 21.30
Plats: Färnäs bystuga
Arrangör: Jakob Ebner
Biljettinformation: Deltagandet är kostnadsfritt, men anmälan måste göras på Länstyrelsen Dalarnas webbplats senast den 15 maj.
Senast uppdaterad: 18 april 2019