Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.
Måndag 08 februari
Klockan 18.30 – 00.00
Online

Mora kommunfullmäktige

Liggande röd logotyp med friyta

Kommunfullmäktige är i Sverige och Finland det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentariskt sammansatt beslutande församling på kommunal nivå.

Förtroendevalda i Mora kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger om året klockan 18.30. Vissa sammanträden kan dock börja tidigare eller senare beroende på hur dagordningen ser ut. Samtliga sammanträden har ingen officiell sluttid, men brukar pågå i cirka 4 timmar.

Vanligtvis hålls kommunfullmäktiges sammanträden i Andreasgården, men under rådande coronarestriktioner äger dessa rum online. Presidiet sänder ifrån kommunhuset i Mora, medan ledamöterna deltar på länk.

Mötesförhållandena kan förändras allt eftersom pandemirestriktionerna gör det.

Vi sänder alltid kommunfullmäktige live via www.morakommun.se/webbtvlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa Mora kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2021.

Här kan du läsa protokoll och kallelser.

Varmt välkommen!

Information
Datum: Måndag 08 februari
Tid: 18.30 - 00.00
Plats: Online
Arrangör: Patric Leonhed
Senast uppdaterad: 29 januari 2021