Mora föreslås införa kommunal skyddsjägare

Mora kommun kommer att införa en egen kommunal skyddsjägare. Det föreslås kommunfullmäktige besluta om den 16 september. Förslaget innebär också att riktlinjer fastställs för hur den kommunala skyddsjägaren ska arbeta.

Foto på en jägare som riktar sitt gevär

I Mora kommun finns det idag inte någon stationerad skyddsjägare, däremot finns det en person stationerad i Orsa som har tillstånd att avlägga skott inom detaljplanelagda områden i både Mora och Orsa tätort. Mora kommun föreslås nu införa en egen kommunal skyddsjägare.

Den kommunala skyddsjakten ska inte förväxlas med den skyddsjakt som Länsstyrelsen godkänner. Där kan det handla om att exempelvis jaga rovdjur som attackerar tamboskap eller som vistas för nära tätbebyggda områden.

Den nuvarande skyddsjägaren i Mora-Orsa har idag ingen riktlinje mer än de särskilda villkoren i polisens tillstånd. En riktlinje har därför tagits fram för att fungera som en instruktion, vilken kommunfullmäktige nu ska besluta om.

Mora Orsa miljökontor föreslås även tillfråga en lämplig person och ansöka om tillstånd för skottlossning inom detaljplanelagt område för minst en person som bor i Mora.

Vad är kommunal skyddsjakt?

Skyddsjakt är ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade. Det kan bli aktuellt med skyddsjakt utanför jaktsäsong om det finns risk för olägenhet för människors hälsa och om det inte är ringa eller helt tillfälligt. Ett exempel kan vara att förhindra smittspridning. För att skyddsjakt ska bli aktuellt måste alla andra lämpliga lösningar för att åtgärda problemet ha prövats.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för eventuell skyddsjakt och därför har kommunen ansvar på kommunal mark.

Vad gör en kommunal skyddsjägare?

En kommunal skyddsjägare bedriver skyddsjakt på vilda djur som orsakar miljö- eller hälsorisker på kommunens mark inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 17 maj 2021