Kommunen säljer tre av sina fastigheter

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja tre av sina fastigheter, som Mora kommun inte längre har ett intresse av att äga och som inte är kopplad till någon kommunal verksamhet. Det handlar om det gamla stationshuset vid Resecentrum, strandrestaurangen vid Morastrand och gamla brandstationen i Morkarlby.

Foto på gamla stationshuset, Strandrestaurangen och gamla brandstationen

Gamla stationshuset, strandrestaurangen och gamla brandstationen som alla ska säljas.

De tre försäljningsuppdragen är lämnade till mäklare och det blir slutligen kommunfullmäktige som ska godkänna affärerna och om försäljningarna är i enlighet med detaljplanerna för varje område.

Gamla stationshuset

Foto på gamla järnvägsstationen

Mora kommun köpte det gamla stationshuset av SJ:s fastighetsbolag Jernhusen för över tio år sen. Det skulle då ha kunnat vara en del i projektet med att utveckla Moras nya resecentrum.

Det gamla stationshuset huset inhyser idag ett par olika hyresgäster, inklusive Trafikverket och en taxiverksamhet, som flyttade in i det gamla stationshuset slutet på februari. I samband med att taxiverksamheten flyttar in har det skett anpassningar av lokalen i linje med genomfartsprojektet.

Mora kommun ser inget behov av att äga byggnader som endast inhyser privat företagsverksamhet och som inte utgör någon viktig funktion för någon av kommunens kärnverksamheter.

I detaljplanen för området anges ”resecentrum och kontor, dock ej hotell”. Fastighetens bokförda värde uppgår till cirka 1,4 miljoner kronor.

Gamla brandstationen

Foto på Strandenrestaurangen

Den gamla brandstationen byggdes 1955 och består bland annat av vagnhall, kontor, verkstad, varma och kalla förråd. Lokalernas skick varierar och huvudbyggnaden har en yta på över 1200 kvadratmeter. Under våren 2020 invigdes Moras nya brandstation och brandkåren lämnade den gamla brandstationen på Eldsläckarvägen. Sedan dess har lokalerna mest använts till förråd och tillfällig förvaring för kommunen. Mora kommun ser inget behov av att fortsätta att äga fastigheten.

I förslaget till den fördjupade översiktsplanen har området pekats ut som lämpligt för bostäder, men har även på senare tid lyfts fram som ett område lämpligt för handel.

I detaljplanen anges ”område för allmänt ändamål”. Bokfört värde för byggnaden idag uppgår till cirka 500 000 kr.

Strandrestaurangen

Foto på strandrestaurangen

Fastigheten med restaurang vid kajen i Saxviken ägs av Mora kommun. Fastighetens byggnad hyrs idag ut till ett privat företag som bedriver restaurangverksamhet med namnet Il Gusto. Med anledning av det attraktiva och speciella läget har Mora kommun hittills valt att behålla ägandeskapet av fastigheten. Detta är dock ingen långsiktig lösning och det hindrar verksamhetens utveckling. Dessutom är det olämpligt för Mora kommun att äga byggnader som enbart innehåller privat företagsverksamhet.

I detaljplanen anges ”handelsändamål” och fastighetens bokförda värde uppgår till cirka 5,9 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 10 september 2021