Kommunen öppnar för privata företag i hemtjänsten

Mora kommun kommer att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att den som har rätt till hemtjänst, får möjlighet att välja mellan kommunens hemtjänst och privata aktörer.

En tjej från hemtjänsten hjälper en äldre dam att ta av sig skorna

Förändringen görs inom ramen för Lov, det vill säga lagen om valfrihet. Tidigare har enbart kommunal hemtjänst funnits i Mora, men nu öppnas vägen även för privata företag i branschen.

Socialnämnden beslutade april 2018 att låta socialförvaltningen ta fram förslag till upphandlingsunderlag för införande av Lov. Sedan dess har både socialnämnden och kommunstyrelsen beslutat att säga ja till att införa Lov.

På måndagen den 4 februari beslutade även kommunfullmäktige i Mora att införa ett valfrihetssystem inom hemtjänsten efter en lång debatt.

”Det handlar om att låta människor välja. Bara för att man kommer upp i en viss ålder ska man inte behöva sluta göra val i sitt liv. De som får hemtjänst ska kunna få bestämma vem som kommer hem till dem för att ge vård,” sade socialnämndens ordförande Malin Höglund (M) under debatten. ”Dessutom får hemtjänstpersonal fler arbetsgivare att välja mellan”.

”Det ska kunna gå att välja kommunal hemtjänst eller hemtjänst från ett privatföretag. Det ska också kunna gå att beställa och betala för tilläggstjänster, sådant som idag inte ingår i kommunens hemtjänst,” fortsatte Malin Höglund (M).

För förslaget att införa Lov talade samtliga partier i politiska majoriteten. Oppositionen var emot, däribland oppositionsrådet Lennart Sohlberg (S).

”Det här innebär ingen verklig valfrihet. Verklig valfrihet innebär att man, genom sina val, kan förändra sin livssituation och det gör inte detta. Det handlar om samma hemtjänstinsatser oavsett vem som utför dem. Politiska reformer ska ju syfta till att lösa något som våra medborgare faktiskt ser som ett problem, och det gör inte detta”, sade Lennart Sohlberg (S).

”De tilläggstjänster som ska kunna köpas till riskerar att mest gynna rikare pensionärer som fullt ut kan utnyttja Rut-avdraget. Dessutom kan personal i de privata företagen få en sämre arbetssituation,” menade Lennart Sohlberg.

Förslaget om att inför Lov i Mora kommun röstades igenom med siffrorna 28-12 i kommunfullmäktige. Kommunen kommer nu att gå ut med ett förfrågningsunderlag , 950.7 kB., där privata aktörer inbjuds att kvalificera sig till att utföra hemtjänst i Mora kommun.

I Mora finns totalt 600 mottagare av hemtjänst och år 2030 beräknas antalet ha stigit till 800. I Sverige har 159 av landets 290 kommuner infört Lov inom hemtjänsten, d v s ett valfrihetssystem.

Se debatten om Lov i fullmäktige på kommunens Youtube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Debatten om valfrihetssystem startar 1.09.00 in i sändningen.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019