Toppbetyg för hemtjänsten i Mora

Mora kommun får höga betyg för sin hemtjänst och hur den upplevs av de äldre. Det är Socialstyrelsen som har mätt de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. I Mora svarar 100 procent att de upplever ett gott bemötande inom hemtjänsten.

Vårdare hjälper en äldre man ur sängen

Undersökningen genomfördes under 2018 och alla personer i Mora kommunen över 65 år som har hemtjänst eller trygghetslarm har fått möjlighet att svara på Socialstyrelsens enkät. I Mora svarade 214 personer, eller knappt 53 procent av de tillfrågade.

Resultaten för Mora kommun var överlag mycket bra och betygen för hemtjänsten hade ökat på nästan alla punkter från undersökningen året innan.

Bland annat tycker 93 procent av de äldre att hemtjänsten som helhet är bra. När det gäller tillräckligt med tid, anser 81 procent att den är tillräcklig och 88 procent menar att personalen tar hänsyn till önskemål, liksom att hemtjänstpersonalen utför sina uppgifter på ett bra sätt.

”Vi är mycket stolta över vår hemtjänstpersonal och deras föredömliga bemötande. Resultaten grundar sig på ett medvetet och kontinuerligt arbete för bra bemötandefrågor,” säger socialchef Marie Ehlin

Andra resultat för Mora är att 94 procent av de äldre har förtroende för personalen och att 93 procent känner trygghet.

”Jag kan säga att personalen i hemtjänsten är fantastisk. Jag har sett det själv när jag har varit ute och följt hemtjänsten i Mora, alla tider på dygnet,” säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

Resultaten i undersökningen kan användas som ett underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Det går även att jämföra resultatet mellan kommuner och verksamheter. Totalt i Sverige svarade 87 000 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019