Detaljplan upphävs när VA-nätet byggs ut i Nusnäs

Kommunen fortsätter att bygga ut VA-nätet i Nusnäs genom sitt bolag Moravatten AB. Det innebär att kommunstyrelsen föreslås upphäva den nuvarande detaljplanen för området.

Karta över Byggnadsplan 12 Vålan

Det nya vatten- och avloppsnätet dras från Färnäs till Nusnäs förbi ett område som omfattas av ”Byggnadsplan 12 i Vålan”, som den hette när den antogs 1965. Den planen skulle idag hindra fastighetsägarna att kunna ansluta sig till det nya VA-nätet, som kommunfullmäktige har beslutat om. Genom att upphäva detaljplanen kan de 25 aktuella fastigheterna, samtliga privata, ansluta sig till nätet.

Upphävande sker i enlighet med plan- och bygglagen.

Den 19 mars tar kommunstyrelsen beslut i frågan.

Senast uppdaterad: 12 mars 2019