Kommunen köper mark i Hemus

Kommunen vill köpa ett område i Hemus naturreservat. Detta enligt ett förslag som kommunstyrelsen ska avgöra vid sitt nästa sammanträde den 19 mars. Det handlar om mark på drygt 14 hektar som kommunen tidigare arrenderat av privata fastighetsägare.

Karta över det aktuella området Hemus 18:1

Hemus 18:1

Fastigheten Mora Hemus 18:1 är ett centralt beläget område i Hemus naturreservat som korsas av flera motionsspår. Området har tidigare upplåtits till Mora kommun genom ett arrende och det är nu uppsagt av fastighetsägarna. I samband med uppsägningen har fastighetsägarna meddelat att de vill sälja fastigheten till Mora kommun.

Efter förhandlingar mellan fastighetsägarna och Mora kommun har förvärvspriset landat på en miljon kronor.

”Det är för att säkerställa ett strategiskt viktigt område för Mora kommun. Det ligger i ett område som används av många och under hela året. Området har en strategisk placering mitt i Hemusområdet” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Idag finns det flera spår inom området, bland annat ”dag 10-an”, ”Elit 15”, ”hund- och pulkaspåret” samt ett 5 kilometers elljusspår. Utöver nyttjandet av befintliga spår skulle ett förvärv av marken innebära en möjlighet för kommunen att utveckla verksamheten i Hemus.

Bland annat diskuteras det om en asfalterad rullskidbana och nya tävlingsbanor ska anläggas i området, för att kunna anordna tävlingar med SM-status. Detta är bland annat krav som ställs av riksidrottsförbundet för fortsatt utbildning av skidelever vid idrottsgymnasiet. Marken passar även bra för anläggande av ytterligare snöproduktion.

Ett förvärv av området skulle innebära att Mora kommun äger all mark väster om skidstadion.

Kommunstyrelsen kommer att ta beslut den 19 mars.

Senast uppdaterad: 19 mars 2019