Kommunen satsar extra på lärare i årets löneöversyn

Mora kommun satsar på tillsvidareanställda legitimerade lärare i årets löneöversyn. Det är lärare i grundskolans årskurs 7-9, samt gymnasielärare i allmänna ämnen, yrkesämnen, samt praktiska och estetiska ämnen som det kommer att läggas extra pengar på.

Barn och lärare i ett klassrum

Vid löneöversynen 2018 valde kommunledningen att satsa extra på undersköterskor. I år är det vissa lärargrupper som prioriteras.

Mora kommun står inför en stor utmaning när det gäller kompetensförsörjning inom framför allt skolan. Detta ställer ökade krav på att arbetsgivaren kan attrahera och behålla utbildade lärare för att säkra kvaliteten i verksamheten. Lönestrukturen visar att lärare för elever i de äldre åldrarna behöver förstärkas.

”Vi menar att vi ska ha framgång med skolan och då måste vi visa att vi menar allvar,” säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

”Vi måste kunna attrahera kompetens och då är lönefrågan viktig. En bra skola med kompetenta lärare är en grundförutsättning för vi ska ha en bra utveckling i Mora. Vi vill ha goda resultat och hög kvalitet i skolan,” fortsätter Anna Hed.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019