Nu är Våmhus nya förskola invigd

Den 15 mars invigdes Våmhus nya förskola efter flera års väntan. Här får barnen fräscha, sammanhängande lokaler i direkt anslutning till Våmhus skola.

Våmhus nya förskola

Det är viktigt att det görs satsningar i hela kommunen, även utanför tätorten. Den tidigare förskolan låg i en äldre villa där lokalerna var i dåligt skick och inte optimala för verksamheten. Därför beslutade Mora kommun att det skulle byggas en ny förskola med plats för ett tjugotal barn. Både föräldrar och pedagoger har varit med att driva igenom beslutet. Tillsammans med de tre fristående förskolorna i Våmhus rektorsområde kan barnfamiljerna erbjudas ett rikt utbud av förskoleverksamhet.

När kommunen bygger nya förskolor är grundregeln att det ska ske intill en befintlig skola, eller att förskolor samorganiseras. Det leder både till en bättre samverkan för personalen och en ekonomisk hållbarhet kring kost och städning som nu kan samordnas på ett bättre sätt. Den nya förskolan ligger därför i nära anslutning till Våmhus skola. Det innebär att barnen kan gå i samma skola från att de är ett år till och med att de är tretton år gamla.

Ett av rummen i Våmhus nya förskola

Den nya förskolan är byggd med en hemvist i mitten och tre angränsande rum med glasfönster in mot hemvisten. Det innebär att barnen kan vara ostörda samtidigt som personalen har möjlighet till insyn. Den nya förskolan innebär även fördelar för personalen som nu har fått bekvämare personalutrymmen.

Förskolan får också en egen gård med lekställningar, sandlåda, förråd och gångar där barnen kan cykla. Den nya gården planeras att bli klar under våren. Den första tiden kommer barnen istället leka i de närliggande miljöerna eller tillsammans gå till lekplatsen vid församlingshemmet Änglagård, som ligger nära skolan.

Invigning och öppet hus

Den 15 mars var det äntligen dags för invigning av den nya förskolan och alla barn på skolan deltog. För- och grundskolenämndens ordförande Rose-Mari Bogg (C) höll ett tal som avslutades med ett gemensamt vårskrik, inspirerat av Ronja Rövardotter. Barnen Agnes Engström och Mohamad Bakir fick den stora äran att dra upp rosetten till bandet, och förskolan var därmed officiellt invigd.

Kommunalrådet Anna Hed (C) ledde därefter allsång tillsammans med musikläraren Nenne Wallin och Per-Erik Sparr där alla sjöng Våmhus egen nationalsång Våmhusvisan på Våmhusmål. På plats var även rektor Katarina Fridén och skolchef Inga-Lena Spansk som överlämnade gåvor till förskolan. Som ett led i invigningen var det öppet hus under måndagen den 18 mars. Det kom många besökare som ville titta på den nya fina förskolan.

Skolchef Inga-Lena spansk och kommunalråd Anna Hed (C) under invigningen av Våmhus förskola.

Skolchef Inga-Lena spansk och kommunalråd Anna Hed (C) deltog under invigningen av den nya förskolan.

Senast uppdaterad: 21 mars 2019