Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Noretskolan godkänd av Skolinspektionen

Det senaste året har Noretskolans högstadium arbetat aktivt tillsammans med Skolverket och Högskolan Dalarna för att förbättra studieron. Arbetet har gett ett gott resultat och den 12 november 2018 fick skolan godkänt av Skolinspektionen.

Bild

Bland annat har lärarna på skolan tillsammans med rektor tagit fram Noretmodellen, en modell som förtydligar lektionsstrukturen och regler kring mobiltelefoner.

- Vi ser tydliga resultat av att eleverna har bättre fokus på lektionerna och lektionstiden används mycket bättre och mobilförbud gäller i klassrummet, säger rektor Pontus Bråmer.

Han berättar vidare att lärarna upplever att det är tydligare och lugnare på lektionerna då alla lärare håller sig till en gemensam struktur och att det är det är fler vuxna korridorerna är vilket gör skolmiljön lugnare. Bland annat har två studiepedagoger anställts som har ansvar för den sociala biten och kopplingen mellan skola och hem.

Kommunen bestrider vite

Trots åtgärderna har Skolinspektionen ansökt hos förvaltningsrätten att kommunen ska betala ett vite motsvarande 150 000 kr. Mora kommun bestrider utdömandet av vitet.

- Det är tråkigt att vi nu straffas för gamla synder då vi varje dag arbetar för att göra Noretskolans högstadium lite bättre, avslutar rektor Pontus Bråmer.

Senast uppdaterad: 25 mars 2019