Länsmansgården i Noret hyrs ut

Mora kommun äger det före detta Gästgiveriet Länsmansgården i Mora-Noret. Nu erbjuder kommunen privatpersoner och företag att hyra den historierika gården för att förvalta den med omsorg och engagemang.

Länsmansgården

Syftet med upplåtelsen är att gården ska komma till användning och bli tillgänglig för flera att nyttja.

Gården uthyres i befintligt skick där hyresgästen står för löpande drift och underhåll. Större underhållsinsatser och eventuella ombyggnationer ska alltid godkännas av Mora kommun och avtalas separat. Möjlighet ges till att hyra ut gården i andra hand för tillfälliga evenemang och övernattningar. Upplåtelsetiden förhandlas och beslutas i samråd med hyresgäst.

Vi välkomnar förslag på verksamhet och ersättning för upplåtelsen. Mora kommun förbehåller sig rätten att tilldela upplåtelsen till den de anser är lämpligast. Senast datum för att inkomma med förslag är 30 april 2019. Gården uthyres så snart överenskommelse avtalats.

Förslag skickas till tekniska förvaltningen.

Frågor rörande uthyrningen besvaras av Natalie Johansson, telefon: 0250-262 28.

Senast uppdaterad: 25 mars 2019