• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Samverkansöverenskommelse ska öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen

Samverkansöverenskommelse ska öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen

En samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Lokalpolisområde Mora är nu antagen i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Fredagen den 22 mars samlades kommunalråden från vardera kommun tillsammans med lokalpolisområdeschef Rune Lindbom för att skriva under överenskommelsen.

Foto på alla som skrev under överenskommelsen

Kommunpolis Johan Hed, Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn (C), ordningspolisens chef Jonas Hofve, lokalpolisområdeschef Rune Lindbom, Orsas kommunalråd Mikael Thalin (C) och Moras kommunalråd Anna Hed (C).

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner har tillsammans med Lokalpolisområde Mora kommit överens om en ny samverkansöverenskommelse för ett gemensamt brottsförebyggande arbete under perioden 2019—2021. Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan stärka det lokala brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

”Det är viktigt att skapa en gemensam lägesbild för Polisen och kommunen. Vi har därför tagit fram sex fokusområden som täcker in trygghet och säkerhet kopplat till varje kommun”, säger lokalpolisområdeschef Rune Lindbom.

Gemensamma fokusområden

Lokalpolisområde Mora har tillsammans med de tre kommunerna kommit överens om att följande fokusområden ska prioriteras under avtalsperioden:

  • Ordningsstörningar och otrygghet
  • Hot och våld
  • Extremism och kriminella nätverk
  • Ungdomar/skolor
  • Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Hot mot kommunala tjänstemän och politiker

”I praktiken innebär överenskommelsen att de här sex fokusområdena kommer att bli bevakade av både Polisen och kommunen. Och i Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kommer de att hantera och bevaka områdena för att vi ständigt ska ha rätt lägesbild kopplat till dem”, säger lokalpolisområdeschef Rune Lindbom.

Samverkansöverenskommelsen skrevs under

Fredagen den 22 mars samlades lokalpolisområdeschef Rune Lindbom tillsammans med Moras kommunalråd Anna Hed (C), Orsas kommunalråd Mikael Thalin (C) och Älvdalens kommunalråd Kjell Tenn (C) för att skriva under samverkansöverenskommelsen.

På plats var även kommunpolis Johan Hed, ordningspolisens chef Jonas Hofve, beredskaps- och säkerhetssamordnare i Orsa kommun, Linda Björck-Jansson, beredskaps- och säkerhetssamordnare för Älvdalens kommun, Mariell Andersson och säkerhetssamordnare i Mora kommun, Ola Abrahamsson.

Foto på Mora, Orsa och Älvdalens kommunalråd, samt ett foto på poliser och säkerhetssamordnare som var med under dagen.

Johan Hed, Linda Björck-Jansson, Ola Abrahamsson, Mariell Andersson, Jonas Hofve, Rune Lindbom. Kommunalråden Mikael Thalin (C), Anna Hed (C) och Kjell Tenn (C).

Senast uppdaterad: 3 april 2019