• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Ny samverkan mellan förvaltningar lyfter barns rättigheter och vuxnas skyldigheter

Ny samverkan mellan förvaltningar lyfter barns rättigheter och vuxnas skyldigheter

Socialförvaltningen tillsammans med för- och grundskoleförvaltningen i Mora samverkar nu utifrån en ny digital handledning - Liten och trygg.

Bild

Illustration från känslokorten i handledningsverktyget Liten och trygg.

Den digitala handledningen Liten och trygg är framtagen av Brottsoffermyndigheten på uppdrag av Regeringen. Målgrupp för Liten och trygg är samtlig förskolepersonal.

Materialet ger förskolepersonal ökad kunskap om barns rättigheter och vuxnas skyldigheter. Handledningen består av två delar, en kunskapshöjande och en pedagogisk del. I den kunskapshöjande delen finns filmer och diskussionsövningar som handlar om brott mot barn och förskolans anmälningsskyldighet. Den pedagogiska delen innehåller övningar som handlar om känslor, rättigheter och kroppsgränser. Dessa övningar kan personalen göra tillsammans med barnen. Materialet utgår från Socialtjänstlagen, barnkonventionen och förskolans läroplan, Lpfö 18.

Förskolepersonal från både kommunala och fristående förskolor i Mora har vid två tillfällen under våren fått utbildning av socialtjänsten i materialet Liten och trygg.

Arbetet kommer att utvärderas av en extern aktör under två års tid.

Senast uppdaterad: 27 mars 2019