Koka vattnet i Bergkarlås och Gesunda
I samband med en avgrävd vattenledning har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Vattnet behöver därför kokas till dryck och mat. I Gesunda ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Morlkarlby skola föreslås

Vid Morlkarlby låg- och mellanstadieskola har trafiksäkerheten varit risksatt under en tid. Nu föreslår Mora kommun nya åtgärder för att höja säkerheten.

Kartbild över planerade trafiksäkerhetsåtgärder vid Morkarlby skola.

Kartbild över de planerade trafiksäkerhetsåtgärderna. Den röda linjen indikerar en enkelriktad bilväg medan den blåa linjen indikerar gång- och cykelvägen. Detta är endast en skiss och inte den slutgiltiga planritningen.

Enligt förslaget planeras en enkelriktad väg mellan Fölvägen och Ängsvägen, med en avlämningsyta mot skolan. Gång- och cykelvägen separeras från bilvägen, vilket syftar till att höja säkerheten för oskyddade trafikanter.

En trottoar planeras även längs Stenvägen in mot Morkalrbyskolan, med en bättre avlämningsyta för förskolan. Detta ska också höja säkerheten för oskyddade trafikanter.

Investeringen finansieras inom ramen för Mora kommuns investeringsram. Finansiering för drift- och kapitalkostnader hänskjuts till kommande beredning av kommunplan 2020.

Förslaget tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 9 april.

Senast uppdaterad: 28 mars 2019