Handlingsplan för att minska för- och grundskolans kostnader

För- och grundskolenämnden beslutade på onsdagen den 3 april att genomföra en handlingsplan för att få ner kostnaderna i verksamheten. Under 2019 behöver nästan 4,5 miljoner sparas in för att få budgeten i balans.

Lärare med barn i ett klassrum

Även för 2018 gjorde för- och grundskolan ett minus, till största delen beroende på personalkostnader. Samtidigt som ett antal nya statliga reformer genomförts och elevantalet ökat i kommunen.

Under förra året har dock ett antal effektiviseringar gjorts, men ett underskott på fyra och en halv miljoner återstår att hantera för 2019.

Målet är att ha en ekonomi i balans år 2020.

För- och grundskoleförvaltningen kommer nu att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att minska kostnaderna.

”Eftersom ett antal skolor ser ut att gå med underskott har rektorerna fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner. De ska kommuniceras med lärarfacken och sedan ska risk- och konsekvensanalyser göras. Efter det blir det konkreta förslag som vi politiker får ta ställning till”, säger Rose-Mari Bogg (C), ordförande i för- och grundskolenämnden i Mora kommun.

”Vi i MoraAlliansen har de senaste tre åren höjt den ekonomiska ramen till skolan, men i år var det tufft eftersom också andra verksamheter i kommunen har stora utmaningar. Vi fortsätter i alla fall med renoveringar av våra lokaler och satsningar på höjda lärarlöner.” fortsätter Rose-Mari Bogg.

Senast uppdaterad: 3 april 2019