Plan för socialförvaltningen att minska underskottet

Socialnämnden i Mora föreslås göra effektiviseringar på en rad områden för att få budgeten i balans. Socialnämnden går mot ett underskott på drygt 24 miljoner kronor i år och nu har ett program tagits fram för att minska kostnaderna.

En sköterska tar hand om en äldre man

Det är framför allt personalkostnaderna inom särskilt boende och hemtjänsten som inte har anpassats till budgeten.

”Nu har vi tagit fram en rad åtgärder för att få budgeten i balans och som vi lägger fram till socialnämnden att ta ställning till”, säger socialchef Marie Ehlin. ”Vi måste minska våra kostnader, men ambitionen är att våra brukare ska få lika bra vård och omsorg som tidigare”, säger Marie Ehlin.

En anledning till underskottet är minskade statsbidrag, bland annat har bidraget för ökad bemanning tagits bort helt från statens sida.

De åtgärder för effektivisering som nu föreslås, innebär att kostnaderna minskar med 20,7 miljoner kronor för 2019 och ytterligare 25,8 miljoner 2020.

Bland förslagen finns bland annat en minskning av korttidsplatserna vid Gläntan, hyreshöjningar för särskild boende, trygghetsboenden och LSS, samt färre tjänster inom bland annat särskilt boende, hemtjänsten, samt den kommunala hälso- och sjukvården.

”Vi ser idag att Mora har högre personalkostnader än jämförbara kommuner när det gäller storlek och åldersstruktur. Det här är en utmaning som vi måste ta tag i för att kunna hantera det som krävs av oss i framtiden när det gäller vård och omsorg. Det är viktigt att prioritera rätt med de resurser som vi har”, säger socialchef Marie Ehlin.

Den 10 april ska socialnämnden i Mora kommun ta ställning till förslagen till effektiviseringar.

Senast uppdaterad: 4 april 2019