Kristinebergskullen grävs ut

Som en förberedelse inför det planerade genomfartsprojektet i Mora påbörjas ett schaktningsarbete på Kristinebergskullen intill E45. Jordmassorna kommer att användas till det pågående återfyllnadsarbetet efter saneringen på Saxviken.

Kristinebergskullen i Mora.

Kristinebergskullen från söder. I bild syns även stenmuren som behöver flyttas.

Enligt Trafikverkets vägplan ska befintlig väg längs E45 breddas till att vara fyrfilig. Till det ska även en gång- och cykelväg byggas på norra sidan med en anslutande passage under vägen. Det innebär att väldigt stora massor jord måste schaktas undan för att göra passagen möjlig. Den befintliga stenmuren behöver också flyttas och kommer enligt planering återanvändas i det slutgiltiga gestaltningsarbetet.

Skärmklipp från vägplanen för genomfart Mora. På bilden syns en vägen intill Kristinebergskullen, med tillhörande gång- och cykelväg.

Skärmklipp från vägplanen för genomfart Mora. På bilden syns en vägen intill Kristinebergskullen, med tillhörande gång- och cykelväg. Enkellinjerad blå linje indikerar ny gång- och cykelväg, rött indikerar befintlig gång- och cykelväg. Se relaterade dokument för hela vägplanen.

Mora kommun och Trafikverket har löpande diskussioner om vilka säkerhetsåtgärder som behövs mellan schaktningsområdet och anslutande väg samt gång- och cykelväg. Bedömningen är dock att åtgärderna inte kommer leda till en trafikstörning.

Schaktningsarbetet påbörjas den 9 april och arbetet ska vara klart senast den 19 maj.

Senast uppdaterad: 5 april 2019