Ny strategisk plan har tagits fram för Mora kommun

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget till ny strategisk plan för åren 2019–2022, alltså den kommande mandatperioden. Den strategiska planen är ett verktyg för att styra och leda kommunens verksamhet. Planen ska fastställas av kommunfullmäktige den 6 maj.

Den strategiska planen ska vara vägledande för kommunens arbete och den ska underlätta för förtroendevalda att fatta beslut, liksom för tjänstemän att utarbeta underlag och genomföra beslut.

Strategin Hållbara Mora är kommunens fundament i arbetet med att stärka den hållbara utvecklingen – med medborgarna i fokus.

”Den här strategiska planen ger oss möjlighet att planera på ett konsekvent och hållbart sätt. Den ger förutsättningar att tjänstemännens underlag och politikernas beslut är i samklang", säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Den strategiska planen är indelad i fyra målområden. Inom målområdena finns ett antal strategiska mål och för varje mål beskrivs önskat läge år 2022.

Illustration över de fyra utvecklingsområdena
Senast uppdaterad: 13 juli 2020