Socialnämnden beslutade om åtgärder för att minska underskottet

Socialnämnden i Mora har beslutade på onsdagen att göra effektiviseringar på en rad områden för att få budgeten i balans. Socialnämnden går mot ett underskott på drygt 24 miljoner kronor i år och nu har ett program tagits fram för att minska kostnaderna.

En sjuksköterska hjälper en äldre man ur sängen

Beslutet om effektiviseringar som socialnämnden tog var enhälligt.

Det är framför allt personalkostnaderna inom särskilt boende och hemtjänsten som inte har anpassats till budgeten.

”Vi har en förståelse för att det skapar en oro nu hos vår personal innan allt lagt sig. Det är viktigt att vi tar vårt ansvar och ser till våra prioriterade kärnfrågor - skola, vård och omsorg. Om det ska kunna tryggas för framtiden måste ha en budget i balans”, säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

En anledning till underskottet är minskade statsbidrag, bland annat har bidraget för ökad bemanning helt tagits bort från staten sida.

De åtgärder för effektivisering som nu ska genomföras, innebär att kostnaderna minskar med 20,7 miljoner kronor för 2019 och ytterligare 25,8 miljoner 2020. Det är den största besparingsåtgärd som Mora kommun någonsin har gjort.

Bland åtgärderna finns bland annat en minskning av korttidsplatserna vid Gläntan, hyreshöjningar för särskild boende, trygghetsboenden och LSS, samt färre tjänster inom bland annat särskild boende, hemtjänsten, samt den kommunala hälso- och sjukvården.

”Vi ser idag att Mora har högre personalkostnader än jämförbara kommuner när det gäller storlek och åldersstruktur. Det här är en utmaning som vi måste ta tag i för att kunna hantera det som krävs av oss i framtiden när det gäller vård och omsorg. Det är viktigt att prioritera rätt med de resurser som vi har”, säger socialchef Marie Ehlin.

Senast uppdaterad: 10 april 2019