Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Hur blir vårfloden?

När snön och isarna smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas för vårflod. Hur kraftig vårfloden blir beror bland annat på det kommande vädret och djupet på tjälen i marken.

Forsande vatten

Om du är fastighetsägare har du ett ansvar för att vara förberedd för att skydda din egendom. Det innebär att du måste bedöma risken för översvämningar och vidta åtgärder för att minska skadorna. Det är något som också försäkringsbolagen kräver att du som fastighetsägare gör.

Räddningstjänst och brandkår kan hjälpa till vid översvämningar om det finns möjlighet och resurser. Deras huvuduppgift är att skydda liv och samhällsviktiga funktioner.

På sidan Översvämning hittar du information om var översvämningsriskerna är störst och vad du kan göra om du drabbas av en översvämning.

brandkårens webbplats kan du läsa om prognosen inför vårfloden 2019.

Senast uppdaterad: 17 april 2019