Inget eldningsförbud

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer idag i samråd med Länsstyrelsen beslutat att det inte blir något eldningsförbud för Dalarnas kommuner. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar ansvaret hos den som eldar.

Majbrasa vid Valborg

Var alltid försiktig vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Du som eldar har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den du göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Trevlig Valborg önskar Mora kommun, Länsstyrelsen och Räddningstjänsterna i Dalarna!

Senast uppdaterad: 30 april 2019