Kommunen utreder förbättrad service

Mora kommun ska utreda möjligheten att inrätta en kundtjänstfunktion för att bättre kunna hantera frågor och önskemål från allmänhet och företag. Kommunstyrelsen föreslås besluta att genomföra en utredning av vad en sådan funktion skulle innebära.

En kvinna med headset sitter vid en dator

Erfarenheter från andra kommuner och myndigheter visar att fördelarna är stora med en gemensam kundtjänstfunktion. Servicen blir bättre och kommunens handläggare får större möjlighet att koncentrera sig på sin ärenden.

Den planerade utredningen skulle bland annat titta på de olika fördelarna av en ny servicefunktion, var den skulle kunna hamna organisatoriskt i kommunen och vilka personalresurser den skulle kräva. Utredningen ska också undersöka omfattningen av förvaltningarnas kontakter idag, liksom hur andra kommuner arbetar och ett lämpligt namn för funktionen.

Den 7 maj ska kommunstyrelsen fatta beslut om en utredning ska genomföras. Namnet på en eventuell servicefunktion beslutas senare.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021